Видин

Във Видин се проведе трудова борса

Дирекция „Бюро по труда“ – Видин организира трудова борса. На събитието присъстваха заместник областният управител на Видин Анжело Методиев и управителката на направление „Социални услуги и здравни дейности“ към Община Видин Силвия Венчева, работодатели и търсещи работа, като обявените противоепидемични мерки наложили да бъде ограничен броят на присъстващите.

В Кула БЧК започва раздаването на хранителни продукти на уязвими лица

„Български червен кръст“ започва раздаването на хранителни продукти на уязвими лица в Кула.  Раздаването ще се извърши в сградата на Младежкия дом на следните дати: 15, 19, 21, 22 и 23 октомври от 9 до 14 часа. Всеки гражданин, който има право на подпомагане, ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис. Списъците на подлежащите за подпомагане лица се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за социално подпомагане. Ще бъдат разлепени на сградата на Младежкия дом.

Община Видин не предвижда поемане на нов дълг през следващите три години

Община Видин не предвижда поемане на нов дълг през следващите три години. Това става ясно от приетата на 2 октомври от Общински съвет „Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“, разработена в изпълнение на чл. 83, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси. За посочения период ще бъдат обслужвани единствено поети от Общината в предходни години дългове.

На 10 октомври българските архивисти отбелязват своя професионален празник

На 10 октомври българските архивисти за 69-и път ще отбележат своя професионален празник. Държавната архивна институция в България е създадена с Указ № 515 на Президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г.

Община Видин трябва да връща пари заради незаконосъобразни действия на предишния кмет

Община Видин трябва да изплати към Централния бюджет 220 000 лв. нецелево изразходвани средства за транспорт през 2017 г. Това е установено при проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Община Видин е уведомена за допуснатите нарушения. Нецелево изразходваните средства включват изплатени суми на училища и превозвачи за компенсации за: безплатни пътувания на ветерани, военноинвалиди и военнопострадали в размер на 1447 лв. на 7 броя превозвачи, които в определени периоди на 2017 г. не са имали сключен договор с Общината; безплатни пътувания на деца и ученици по чл.

Община Видин ще възстанови художественото осветление на Стамбол капия

Това става в отговор на анкета сред гражданите на Видин в социалните мрежи, инициирана от „Дианид“ ЕООД. LED осветителните тела и ел. материалите за тази цел ще са дарение от фирмата, а дейностите ще се извършат съвместно с Община Видин. Работата ще започне тази седмица. Възстановяването ще бъде направено, съобразно особеностите на историческата забележителност и без да се нарушава нейната цялост.

В Дунавци честваха празника на града

На 3 октомври се проведе Международният фестивал „Дунавци пее и танцува“ – 2020. За седма поредна година превърналото се в традиция събитие бе организирано по повод празника на град Дунавци, когато се отбелязва обединяването на селата Видбол и Гурково. Гости на празника бяха заместник-кметът на Община Видин по устройство на територията и развитие на инфраструктурата Светослав Скорчев и секретарят на Общината Валери Димитров.

Храмов празник в Ружинци

На 14 октомври, когато Българската православна църква почита паметта на света Петка, своят храмов празник ще отбележи и църквата в село Ружинци. По този повод от 13:00 ч. в храма „Света Параскева-Петка“ Света литургия ще отслужи Негово Високопреосвещенство Видинският митрополит Даниил, в съслужение с духовници от Видинска епархия. Вярващите ще могат да се докоснат и до частица от дрехите, покривали нетленните мощи на светицата. В двора на храма ще бъде раздаден курбан за здраве.

Четирима нови почетни граждани на Видин

В дневния ред на проведеното на 2 октомври заседание на Общински съвет – Видин бяха взети решения за удостояване на четирима души със званието „Почетен гражданин на град Видин и на общината“. Предложенията, направени от множество граждани и институции, са разгледани от Временната комисия по символика, която ги внесе за разглеждане в Общинския съвет. Там дебати нямаше, а при последвалото гласуване общинските съветници подкрепиха обявяването на четирима нови почетни граждани на Видин.

Страници