Автентични обичаи от Видинския край оживяха на сцена

Сподели: 

Автентични обичаи от Видинския край бяха представени на сцената в салона на Народно читалище „Земеделец - 1874“. Събитието се проведе в рамките на проект „Съхраняване на културното наследство на област Видин“. Той се изпълнява от Народно читалище „Ахинора – 2003“ по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество ’22 на Национален фонд „Култура“.

В началото на събитието Емил Иванов, експерт по проекта, представи извършените до момента дейности и целите. Представена беше и Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество ’22 на Национален фонд „Култура“.

На сцената сборен състав от самодейци при читалищата в Ново село и Флорентин представиха обичая Коледуване по влашки, който е типичен за двете населени места. Показани бяха и две видеа, представящи други два любопитни обичая. Първият беше Кумичене, пресъздаден от самодейци от читалището в Макреш. Вторият обичай е Ансуръцът, което означава побратимняване, и е изпълнява в село Гъмзово (община Брегово). На финала пред публиката на живо беше пресъздаден ритуалът Наричане на пръстени, който се изпълнява в района на Златорожието.

Настоящата публикация е изготвена в рамките на проект „Съхраняване на културното наследство на област Видин“, договор № LI-2022-167 15/08/2022, изпълняван от Народно читалище „Ахинора – 2003“. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество'22 / програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество.