Административен съд-Видин насрочи заседание по жалбата на С. Славчев, като председател на Общински съвет Видин

Сподели: 

Адм. дело 251/2023г. образувано по жалба на С. Славчев, като председател на Общински съвет Видин против Заповед № РД 25-40/29.11.2023 г. на Областен управител на област Видин е насрочено за открито съдебно заседание на 27.02.2024г. от 10:15ч.