Административен съд – Видин не установи нарушения при избора на кмет на община Брегово

Сподели: 

Административен съд – Видин реши, че няма основания да бъде касиран първият тур на изборите за кмет на община Брегово. Делото беше образувано по жалба на Милчо Лалов, кандидат за кмет на община Брегово, издигнат от БСП, който оспори решението на Общинска избирателна комисия – Брегово, с което е насрочен втори тур. Жалбоподателят твърди, че действителни бюлетини в негова полза са обявени за недействителни и това е повлияло на изборния резултат в смисъл, че би спечелил изборите на първи тур с повече от 50% и не би се стигнало до втори тур. Припомняме, че на първия тур на изборите за кмет на община Брегово Милчо Лалов получи 47,77% и така се наложи да отиде на балотаж, където в крайна сметка победата бе за кандидата на ГЕРБ Илиян Бърсанов.

Основно и единствено твърдение в жалбата беше, че обявени за недействителни бюлетини са всъщност действителни и достатъчни за спечелването на избора на първия тур от Милчо Лалов. В тази връзка бяха назначени съдебно-техническа и математическа експертиза – те трябваше да установят дали от отчетените като недействителни бюлетини за Милчо Лалов (78 на брой) има такива, които всъщност са действителни, както и как това би се отразило на изборния резултат. Видно от заключението на вещото лице, дори в най-благоприятния за жалбоподателя вариант, т. е. ако се пресметнат всичките 78 бюлетини в негова полза, то резултатът от избора на първи тур би бил непроменен.

В допълнение към първоначалната жалба беше направено и оспорване на протоколите на СИК и поискана експертиза за проверка на други 89 бюлетини, които са в графа № 9 на протокола на ОИК – празни бюлетини и такива, от които не може да се установи вота на избирателя, с мотив, че празните бюлетини са попълнени със симпатично мастило. Считайки, че това твърдение не е подкрепено с доказателства, още на първото заседание по делото Съдът отхвърли искането за такава експертиза. Във второто съдебно заседание, което се проведе на 21 ноември, от страна на жалбоподателя бе направено искане за проверка на 64 броя празни бюлетини, което Съдът отново не уважи с мотива, че то е вече извън рамките, определени от чл. 459 ал. 7 ИК – жалбата и 7-дневния срок. Въпреки това по време на съдебното заседание на вещото лице беше възложено да пресметне какво би било отражението върху гласуването, ако се прибавят към гласовете на Милчо Лалов и 64-те открити празни бюлетини – заключението е, че със 78 и 64 бюлетини в негова полза той едва би прехвърлил 50%.

След извършена проверка по снимките на недействителните 78 броя бюлетини за жалбоподателя, Съдът счита, че 45 бр. от тях са действителни. Така Съдът констатира, че дори ако се прибавят тези 45 гласа и се добавят празните 64 бюлетини полученият резултат не би бил достатъчен на Милчо Лалов да спечели още на първи тур.

„Анализът на събраните по делото доказателства, в контекста на заявените твърдения, налагат извода, че при произвеждане на избор за кмет на община Брегово не са били допуснати съществени нарушения на изборния процес, които да доведат до изборен резултат, различен от обявения в оспорваното решение“, е заключението на Административен съд – Видин, с което се потвърждава решението на Общинска избирателна комисия – Брегово за определяне на резултатите от първия тур на изборите за кмет на община Брегово.

НИЕ