АЕЦ „Козлодуй“ оттегли иска си срещу бивша служителка

Сподели: 

АЕЦ „Козлодуй“ оттегля иска за 500 000 лева, заведен срещу бившата служителка на предриятието Наталия Станчева и майка ѝ Йордана Кулинска, заведен от предишното ръководство на ядрената централа с мотив злоупотреба с правото на достъп до обществена информация. 

Делото за 500 хил. лв. срещу двете попада в класическата дефиниция за т.нар. дело -шамар, чиято цел е да сплаши разкриването на неудобна за държавни и частни институции и компании информация. Повод за него са действия на Станчева, която е била медицинска сестра в централата и на базата на предоставени по Закона за достъп до информация данни разкрива, че службата по трудова медицина на територията на ядрената мощност е превърната незаконно в поликлиника, а няма разрешително да действа като такава. Което предизвиква и проверка на здравните власти.

След като напомниха, че искът е заведен преди встъпване в длъжност на новия изпълнителен директор на дружеството, от предприятието съобщиха, че „след като се запозна с всички обстоятелства около случая, изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД Валентин Николов, след обсъждане с принципала на дружеството БЕХ ЕАД и с министъра на енергетиката Румен Радев, взе решение искът да бъде оттеглен поради прекомерно високия размер на претенцията“.