Актуализация на разчета за капиталови разходи гласува ОбС – Кула 

Сподели: 

Актуализация на разчета на капиталови разходи на Община Кула за 2024 година гласува кулският местен парламент. Общинските съветници одобриха допълнителни средства към вече определените пари за ремонт на четири улици в Кула – „Иван Кръстев“, „Чавдарова“, „Сливница“ и „Калоян“. Това става възможно благодарение на останали средства от друг обект в капиталовата промяна – ремонта на панаирния комплекс, за който след провеждането на обществените поръчки за строителство и надзор се формира резерв от над 15 000 лева. „От ремонта на панаира се освобождават тези средства – 15 000 лева, и се прехвърлят за улици, защото тук вече при провеждането на търга е почти на ръба и няма да стигнат средства за строителния надзор“, разясни кметът на община Кула Владимир Владимиров.

Общинските съветници приеха и изготвената от общинската администрация Програма за намаляване риска от бедствия в община Кула за периода 2021 – 2025 година. Тази програма е съгласувана вече с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и с Областна администрация Видин, но трябва да бъде гласувана и от Общинския съвет, каза кметът на община Кула. „Всяка една община има своята специфика и обръща внимание на евентуални проблеми – спецификите за община Кула са снегонавявания, ветрове, свлачищни процеси и т.н., които евентуално могат да застрашат нормалния живот в общината и да доведат до катаклизми в нормалното формиране на всички системи, включително водоснабдяване, електрозахранване и др.“, уточни Владимир Владимиров. 

Във връзка със заявено инвестиционно намерение от местна земеделска фирма – изграждане на водни съоръжения за поливни нужди, общинските съветници в Кула дадоха разрешение да бъде проведен търг за имот в село Цар Петрово. Преди това съветниците гласуваха и имотът да бъде включен в програмата на Община Кула за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.