Александър Александров, кмет на община Ружинци: Благодарни сме на българското правителство

Сподели: 

Благодарни сме на българското правителство, което с отпускането на допълнителните финансови средства за Ружинска община в размер на 1,4 милиона лева ще ни даде допълнителна глътка въздух, за да реализираме успешно всички заложени наши проекти. С тези средства ще можем да завършим всички проекти, за които сме поели ангажимент пред населението.
Отпуснатите 500 000 лева допълнителни средства ще инвестираме в ремонта и благоустрояването на читалищната сграда на Народно читалище „Христо Ботев” в Дреновец и подобряване на инфраструктурата в селото.
С останалите  900 000 лева целево за основен ремонт на уличната мрежа в общината ще решим много сериозни проблеми, за които хората от години настояват.  А ето, че вече и този въпрос е решен след като Правителството предколедно ни отпуска тези средства за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа. И това е в резултат на нашата – на Общината екипна работа, на тясното сътрудничество с депутата на ПП ГЕРБ Владимир Тошев, на взаимодействието и настоятелността на местната власт и общинските съветници с централната власт и Правителството, с премиера Бойко Борисов.