Александър Александров, кмет на община Ружинци: Предстои ни много работа, но ще я свършим – процесите са необратими!

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Александров, един от проблемите, които актуално стоят пред общините, е за рекултивацията на нефункциониращите вече депа за битови отпадъци. Как стои този въпрос при Вас?
Александър Александров: По това работим от много време. Но по принцип когато става въпрос за такива депа, процедурите са много сложни и минава дълго време. Ние сме на един етап, на който съгласуваме разрешителните за строеж с РИОСВ – Монтана и с Басейнова дирекция – Плевен. Получим ли съгласувателните писма, ще изпратим за съгласуване проекта и в Министерство на околната среда и водите и чак тогава ще стартира процедура за избор на изпълнител за рекултивация на това сметище. Така че работим по въпроса от дълго време и не спираме.
„НИЕ“: Съобщихте, че е започнал ремонт на язовира в Дражинци. Какво точно включва той?
Александър Александров: Това е финалната фаза също на един много дълъг процес. Язовирът от години няма концесионер и за тези повече от десет години за него трябва да се грижи държавата. Откакто аз съм кмет – от 2016 година, Община Ружинци започна да полага грижи за това съоръжение, доколкото ни беше във възможностите, разбира се. Оказа се, че там не е правено нищо с години – бяха израснали дървета по стената на сухия и на водния отсек, отгоре, по пътя, който е на стената – също. Сега е осигурено финансиране от държавата. 
Изпускателният клапан е разрушен от десетилетия и не работи, шахтата беше затрупана с чували, пълни с пясък и земя – сега ще се ремонтира шахтата, нова тръба се поставя, нов изпускателен клапан; ще се изчисти дъното на язовира от наносите, ще се оправи преливникът, който е в окаяно състояние. Техника е изпратена, за да направи един обходен път от Дражинци към Черно поле (някога е имало стар земеделски път), за да може да се кара бетон от бетоновия възел. 
„НИЕ“: Защо е важен ремонтът на този язовир?
Александър Александров: Този язовир не се използва в момента за напояване – някога е използван за напояване на зеленчукови градини на кооперацията. Но е възможно в перспектива земеделци да се пренасочат към отглеждане на зеленчуци – оранжерийни или на полето, което би дало препитание и на местното население и е дейност, за която е необходимо напояване. Ремонтът на язовира ще даде възможност и за даването му на концесия, с което ще се създадат възможности за спортен риболов и туризъм.
„НИЕ“: Преди дни назначихте още 50 души като домашни помощници по Националната програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“.
Александър Александров: Точно така. Преди около месец получихме писмо със запитване за необходимите бройки и чакащите хора в резерв за тази услуга. Първоначално си мислеха, че са много малко хората, но всъщност и в момента имаме резерви – още най-малко 15 души са чакащи за тази услуга. Конкретно в този случай условията са много по-сложни и не всеки има право на достъп – лицето трябва да е над 65 години, под 375 лв. да е доходът му, да не получава „Топъл обяд“, да не е продавал земя, да няма ТЕЛК. Подобни условия, които са доста ограничаващи, не дават възможност от услугата да се възползват лица, които наистина са нуждаещи се. Но в крайна сметка в условията на COVID-19 е необходимо да предпазим възрастните хора, което е и целта на тази услуга, която включва помощ при закупуването на лекарства, на продукти от първа необходимост, плащането на сметки и т.н.
„НИЕ“: Сключените договори са до края на тази година. Какви са Вашите очаквани за след това – има ли вероятност програмата да бъде продължена, под една или друга форма?
Александър Александров: Аз съм убеден, че тези социални услуги не се правят ден за ден, защото и политиката на Министерство на труда и социалната политика е насочена именно към уязвимите групи и се отделят много средства – особено в условията на пандемия и извънредна епидемична обстановка няма как да не продължи това. Може би, ако средствата не достигат, да има някакво редуциране, но е възможно и обратното – парите да бъдат увеличени. 
Искам да обърна внимание, че с подобни програми ние, общините, не само отговаряме на потребностите на хората, които са в нужда, но решаваме частично и проблема с безработицата – 50 души назначени на работа, на фона на 600 регистрирани безработни на територията на Ружинска община, е почти 10%, което е значителен дял. От началото на годината над 370 души са били наети по програми и проекти на Община Ружинци, като, разбира се, говорим за различна продължителност на трудовата заетост, но при всички случаи това означава, че 370 семейства са имали някакви доходи. А това никак не е малко на фона на кризата, която е в момента.
„НИЕ“: Община Ружинци стартира важни проекти. Как върви изпълнението на дейностите?
Александър Александров: Работи се с много бързи темпове. Парковете в Дреновец, Бело поле и Ружинци са на етап озеленяване – подравняване на терена, валиране и озеленяване. Тоест, поставени са паветата и бордюрите, оформени са алеите, засипано е с пръст цялото пространство. Поръчано е оборудването за трите парка – съоръжения за кътове за отдих и спорт. Някъде до средата на месец ноември би трябвало всичко да е готово и изпълнителят да издаде трите обекта. Спортните площадки, които се правят в дворовете на училищата в Ружинци и в Бело поле, са на етап поставяне от геодезисти на колчета, с които са определени точните местоположения и височината на съответните обекти. Тази седмица трябва да бъде положена бетоновата основа и след 30 дни, след като циментът узрее, ще бъде поставена настилката, монтирани съоръженията и изградена оградата на тези площадки. Всичко споменато по-горе се осъществява с финансиране от Програмата за развитие на селските райони, след спечелени от Община Ружинци проекти. 
Отделно, с пълна сила вървят и ремонтите, които са планирани със средства от капиталовите разходи. Приключи ремонтът на Клуба на пенсионера в Тополовец, преди това завърши и ремонтът на сградата на Кметството там. Завършваме ремонта на Кметството в Динково. В началото на ноември би трябвало да приключи и ремонтът на читалището в село Ружинци – боядисване на стените и тавана на киносалона, лакиране на дюшемето, както и ремонт на помещението, където е библиотеката; поставя се дограма на фоайето и се шпакловат стените. С това ремонтът на тази сграда ще е изцяло завършен. Ремонтирахме сградата на бившата здравна служба в село Дражинци – поставена беше нова дограма и се направи изолация и боядисване. В Дреновец ремонтът на читалището е на 50% готов – там ремонтираме библиотеката, част от музея, както и Клуба на пенсионера и помещение, което се използва за събирания и празници. Правят се ремонти на три кабинета в сградата на общинската администрация, както и на всичките коридори – включително с поставяне на окачени тавани, с което целим да намалим разходите за отопление. 
Изобщо, опитваме се максимално да намалим разходите за отопление и осветление на общинските сгради, така че средствата, които остават в икономия да бъда насочени за други важни дейности.
Завърши и ремонтът на пътя за Черно поле – миналата година дейностите, които се извършиха там, бяха за около 550 000 лева, сега се отпуснаха още 50 000 лева за ремонтиране на новопоявили се пропадания на пътя. Цялостната рехабилитация на този път не е в нашите възможности, така че минаваме на вариант оправяне на проблемните участъци – така ще бъде и в следващите години. 
Допълнително се планират и улици и пътища в общината, които да бъдат ремонтирани в рамките на настоящия мандат – било то със средства от капиталовите разходи или с осигуряване на финансиране от други източници. 
В скоро време очакваме да започне асфалтирането на десет улици в шест населени места, финансирането е от Програмата за развитие на селските райони. В очакване сме и на стартирането на проекта за направа на водопровод в Бело поле и Ружинци – става въпрос за около 30 км нов водопровод: 18 км в Ружинци и 12 км в Бело поле. Нещо грандиозно като строителство за нашата община.
През годината няма да има възможности за осигуряване на финансиране за започване на функциониране на Центъра за настаняване от семеен тип в Плешивец като делегирана от държавата дейност – ще се опитаме да дадем сградата, която е основно ремонтирана, под наем, ако се намери кандидат, който да я стопанисва. Това е положението за тази година – възможно е догодина да има финансиране за разкриване на социалната услуга.
Предстои да започне и ремонтът на бившата болница в Ружинци, където също искаме да разкрием социална услуга от резидентен тип, като на първия етап ще бъде направено саниране и подмяна на дограма. След като започне ремонтът, ползвателите на помещения там поетапно ще бъдат преместени във вече ремонтираната сграда на бившия пансион. Там в момента нашите техници монтират осветлението, остава да се свържат умивалници и проточни бойлери към системата; разкрита е вече нова партида за ток и предстои да бъде поставено ел. табло; предстои да се направи и рампа за инвалиди, така че да се осигури пълна достъпност. След това започва поетапното преместване на всички служби и услуги: лекар, зъболекар, Бюро по труда, Общинска служба „Земеделие“, социалната служба и т.н.
„НИЕ“: Споменахте за ремонта на киносалона в читалището в Ружинци, което ме подсети за кинофестивала, който беше организиран със съдействието на Община Ружинци. Има ли планове и в този киносалон да започнат прожекции на филми?
Александър Александров: При положение че в един момент имаме спокойствието да провеждаме и събития на закрито и вече ще разполагаме с много добри условия за такава дейност, надявам се, че ще успеем да реализираме подобни инициативи. Имаме готовността, имаме идеите. Следващата година фестивалът, за който споменахте, продължава, тъй като интересът към първото издание беше голям – броят на зрителите на прожекциите не отстъпваше, а може би дори превишаваше броя на кинозрителите в големите градове. 
Хората в селата имат нужда от култура, имат нужда и от изкуство, така че Община Ружинци се стреми да задоволи и тези потребности на населението. 
Предстои ни много работа. Но ще я свършим. Нещата са тръгнали и процесите са необратими. 
Разговора води ТЕОДОРА Макавеева