Александър Александров, кмет на община Ружинци: 2020 година ще бъде една от най-успешните в сферата на строителството

Сподели: 
Кметът на община Ружинци Александър Александров
Ремонтът на сградата на бившия пансион също е заложен за довършване през тази година

2020 година за община Ружинци ще бъде една от най-успешните в сферата на строителството – това заяви кметът Александър Александров на общественото обсъждане за представяне на бюджета на Общината за 2020 година, което се проведе на 22 януари. На общественото обсъждане присъстваха председателят на Общинския съвет Димитринка Гергова, главният счетоводител на Общината Василка Янчева, общински съветници, граждани.
4 337 491 лв. е общата рамка на бюджета на Община Ружинци за 2020 година, като над 2 млн. лв. са средствата, които ще бъдат насочени към сферата на образованието, обясни Александров. „Това е нормално, защото това са пари, инвестирани в децата – в нашето бъдеще“, посочи кметът на Ружинци. „Идеята като сме правили бюджета е той да бъде реален, балансиран и изпълним“, подчерта Александров.
„Размерът на данъците и цените на услугите се запазва непроменен. Увеличаваме малко такса смет – от 2 на 2,6 промила за граждани и от 4 на 5 промила за фирмите. В съседни общини промилите са дори по-високи, ние държим едно равнище, което е под средното за страната“, обясни Александър Александров, като допълни, че това се налага заради постоянно повишаващите се разходи и отчисления към РИОСВ – Монтана.
Над 770 хил. лв. предвидени за ремонтни и строителни дейности през 2020 година
Основно внимание по време на обсъждането беше отделено на дейностите, насочени към подобряване на инфраструктурата и на общинската собственост в населените места – темата, която всъщност най-много интересува жителите. Кметът на Ружинци обясни, че в бюджета за 2020 година се прехвърлят средства, останали неразходвани през миналата година, с които ще бъде приключено разплащането във връзка със строежа на бъдещия център за настаняване от семеен тип в Плешивец. Всички дейности по преустройството на сградата на бившата фурна са завършени, асансьорът е монтиран, очаква се издаване на Акт 16, след което Общината ще може да кандидатства пред Министерство на труда и социалната политика за финансиране на новата социална услуга като делегирана от държавата дейност, обясни Александър Александров.
Той припомни, че Община Ружинци получи 200 000 лв. за ремонт на сградата на бившата поликлиника в село Ружинци, където идеята е също да бъде разкрита социална услуга от семеен тип. „Ремонтът на сградата на бившия пансион също е заложен за довършване през тази година – от наесен всички социални дейности, Бюрото по труда, Общинска служба „Земеделие и гори“ ще бъдат настанени в тази сграда“, обясни ружинският кмет. „Освен това имаме предвидени 500 000 лв. за изграждане на физкултурен салон на територията на училището в Ружинци – средства, допълнително отпуснати от държавата в края на миналата година, като училището участва с допълнително финансиране в размер на 70 000 лв., а Общината участва с 21 000 лв., заложени в нашия бюджет“, допълни Александров.
„По този начин капиталовите средства за тази година стават общо 772 000 лв. – за ремонтни и строителни дейности, с които се надяваме, че ще преобразим още повече нашите населени места“, заяви в обобщение ружинският кмет.
Какво ще се прави по селата в община Ружинци
Александров представи включените за ремонт обекти за всяко село. В Динково се планира ремонт на района около паметника на загиналите в Белоградчишкото въстание от 1850 г. – идеята е да се направи ограда и озеленяване. В Тополовец се предвижда ремонт в Клуба на пенсионера и в залата в Кметството, която се ползва за тържества. В Дреновец ще бъде извършен ремонт в Клуба на пенсионера, както и на читалище „Здравец“. По отношение на Бело поле, новата детска градина там е довършена, издаден е Акт 16 и до дни ще бъде официалното откриване. Ще бъде ремонтиран покрив и помещение на бившия магазин в село Роглец, за да може там хората да изчакват пристигането на хляба. В Дражинци ще бъде ремонтирана сградата на бившата здравна служба – идеята е там да бъде преместено Кметството; залата на бившия киносалон в селото също ще бъде ремонтирана. За Белоптичене е планиран ремонт на покрива и една от стаите на сградата на бившето читалище и Кметство. Относно село Ружинци, освен споменатите вече ремонти на общински сгради, за тази година е планиран основен ремонт на някогашния киносалон в читалището. В Плешивец е предвидено изграждане на кът за отдих, такива ще бъдат направени и в Роглец, Динково и Дреновец (квартал „Чорлево“). В Гюргич е планиран вътрешен ремонт на читалището. 50 000 лв. са предвидени за асфалтиране на появилите се дупки по пътя от Черно поле до Ружинци, а в самото село Черно поле ще бъдат направени ремонти в детската градина и в бившия киносалон.
Предвижда се закупуване на автомобил тип „баничарка“, с който да се транспортира приготвената в кухнята в Ружинци храна до социалния център в Плешивец. Планирано е и закупуване на осемместен автомобил за транспортиране на ученици и учители от Белоградчик до Ружинци и обратно, както и на камион, необходим за строителните дейности, които Общината извършва – баластриране на улици и др. Предвижда се да бъдат закупени две самоходни косачки, с които да бъдат поддържани по-лесно големите паркове в Ружинци и Дреновец, както и специален инвентар за трактор – дискови косачки за косене на растителността по протежение на улиците в селата. 10 хиляди лева са заделени за проектиране на водопровод на село Дреновец – първи етап, което е необходимо тъй като в момента половината село няма изграден водопровод и трябва проектиране, за да може след това да се търсят необходимите средства.
2020 година – една от най-успешните в сферата на строителството за Ружинска община
„Смея да твърдя, че 2020 година ще бъде една от най-успешните в сферата на строителството. Защото тази година ще реализираме подмяната на водопровода на Бело поле и на Ружинци за около 5 милиона лева; ще бъдат асфалтирани много улици за общо около 1 милион лева; ще бъдат направени спортни площадки и паркове в трите най-големи населени места за общо около 800 000 лв. Това са пари по европейски проекти, спечелени през миналата година, но реалното изпълнение ще е през тази година. Така бюджетът, който реално Община Ружинци ще изпълнява през тази година, ще надмине 11 – 12 милиона лева“, заяви кметът Александров.
Бойко Младенов от село Гюргич изрази удовлетворението си от чутото. „Искам да Ви поздравя с балансирания бюджет – за това, че сте положили доста усилия, гледали сте „баницата“ да бъде поравно разпределена“, каза Младенов. Той постави обаче въпрос има ли начин да се предвидят средства за решаване на проблема с липсващия водопровод в един от кварталите на село Гюргич. Подобен въпрос беше зададен и по отношение на село Роглец. Кметът на Ружинци увери, че на първо време ще се търси начин в бюджета за тази година да бъдат планирани средства за проектиране, за да се види колко би струвало изграждането на тези водопроводи и да се търсят начини за финансиране. „По отношение на водопроводната мрежа в населените места – това са проблеми, забатачени от десетилетия, но ще ги решаваме и тях“, посочи Александров.
Поставен беше въпрос за състоянието на центъра на село Тополовец – кметът на Ружинци обясни, че ще бъде разработен проект, с който ще се кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за получаване на финансиране, за да бъде облагородена централната част на населеното място. Освен това Александър Александров обяви, че има идея във всички населени места да бъдат сложени паметни плочи с изписани върху тях имената на всички жители на съответното село, загинали на бойните полета в защита на Родината.
И тази година развитието на футбола ще е един от приоритетите и това е видно и от проектобюджета на Ружинци, в който са определени 90 000 лв. за тази цел, както съобщи кметът на общината в отговор на зададен въпрос. Александров обясни, че тези средства са предназначени за издръжка на отборите по футбол (две мъжки и няколко детско-юношески формации), за поддръжка на двата стадиона, както и за организиране на традиционните турнири „Ружинско лято“ и „Фружин“. Кметът припомни, че освен това председателят на ружинския Общински съвет Димитринка Гергова дарява 60% от трудовото си възнаграждение в подкрепа на спортните дейности в общината.
Като цяло общественото обсъждане на бюджета на Община Ружинци премина в конструктивен дух, като на всички зададени въпроси беше отговорено. До 15 февруари е срокът, в който бюджетът за 2020 година трябва да бъде гласуван от Общински съвет – Ружинци.
НИЕ

в. "НИЕ", бр. 4/27 януари