Анета Генчева, четвърти мандат кмет на община Бойница: Правителството ни подаде отново ръка в тежка ситуация, за което хората са благодарни

Сподели: 

Четвърти мандат съм кмет на община Бойница, една от най-малките и най-бедни общини не само в България, но и в Европейския съюз.
Хората ми имат доверие. През моето управление няма период от време, в който аз да не съм работила за хората и да не съм се отзовала на каквато и да е молба, стига това да е било в моите правомощия. Общината винаги е работила за хората и в името на хората, в синхрон с централната власт, държавните институции и Правителството.
Радостна съм, че в края на 2020 г. българското Правителство отново ни подпомага, отпускайки ни допълнителни средства за извършване на ремонтни дейности и подобряване на инфраструктурата в населените места. Получавайки 800 000 лева целево от МС ще асфалтираме още улици в селата Бойница, Шишенци, Раброво и Бориловец, предстои ни да оправим осветлението в селата.
Приоритетът през следващите години от мандата ми е да продължим това, което сме започнали и не сме го довършили. Това е най-важното. Трябва да работим така, че да защитаваме проекти, тъй като бюджетът на Община Бойница е малък и всяка по-значима инвестиция, която е ставала, винаги е била с европейски средства или чрез националния бюджет.