Анжело Добричов, кмет на община Чупрене:  През тази нелека година успяхме да решим важни проблеми на хората

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Добричов, какво успяхте тази година да реализирате със средства от капиталовите разходи в бюджета?

Анжело Добричов: На прага сме на изпращането на една поредна тежка година – година на различни кризи: война на нашия континент, политическа нестабилност на национално ниво. Тазгодишният бюджет на Община Чупрене беше приет чак юни месец, докато тръгнат обществените поръчки и се сключат договорите с избраните изпълнители, дойде есента. Всичко това обуслови едно трудно изпълнение на заложените в Поименния списък за капиталови разходи обекти. Всички процедури, свързани с провеждането на една обществена поръчка, отнемат над два месеца и всичко това утежни много обстановката. 

Но смея да кажа, че въпреки разногласията с Общинския съвет, сме на път да се справим за поредна година – да усвоим средствата и да реализираме това, което е заложено. Подали сме документи за финализиране на проекта за новия водопровод на село Чупрене – за финалното плащане. Всичко е приключило вече и оттук нататък започваме да работим за асфалтиране на разкопаната при полагането на тръбите над 18 километра улична настилка. През Общинският съвет мина едно гласуване за възстановяване на около четири километра – това са от капиталови разходи. Минала е процедурата, имаме подписан договор, но, както казах, заради забавянето при приемането на бюджета обществената поръчка също беше забавена и предвидените дейности ще бъдат извършени през 2023 година, когато, разбира се, метеорологичните условия позволяват. Но важното е, че имаме избран изпълнител, имаме подписан договор и само чакаме времето да е подходящо, за да започнем работа. Именно за това асфалтиране всъщност отиват голяма част от средствата за капиталови разходи – над 540 хиляди лева. 

Беше заложено да се направи основен ремонт на покрива на пенсионерски клуб в село Върбово, което вече е изпълнено. В четири населени места са заложени детски площадки – ще бъдат изпълнени до края на годината и те. Площадките са във Върбово, Протопопинци, Репляна и Долни Лом. 

Разбира се, че е хубаво в нашите села да има от всичко. Наистина не са ни много децата в селата – може би лятото идват, но през останалото време са малко. Имах идея друго да се направи, но от Общинския съвет прецениха, че е по-важно да се направят детските площадки. Отново казвам, хубаво е да има в селата всичко, но имахме по-спешна нужда от асфалтиране, от някои други неща, които ще са в по-голяма услуга на населението ни. Но след като те са решили, че е по-добре да се изградят тези площадки, направихме го, в противен случай трябваше да върнем парите на държавата, а те не са никак малко, около 49 000 лв.

„НИЕ“: Какви други обекти от капиталовата програма изпълнихте или Ви предстои да изпълните?

Анжело Добричов: Юни месец, поради силните дъждове, нивото на реките се покачи и бяха отнесени някои мостове. Трябваше да възстановим подпорните стени на две реки: едната е Манастирка в Чупрене, а другата е река Лом, между Долни Лом и Средогрив. Тези обекти също бяха изградени. През тази година финализирахме направата на един отводнителен канал в Горни Лом, който върши доста добра работа, защото години наред водата, която при дъждове прииждаше от едни местности в покрайнините на Горни Лом отнасяше асфалта, тъй като говорим за огромни количества вода. Сега вече тя е вкарана в канал и се отвежда в реката. 

Това са ни по-големите обекти. Изпълнение са и някои по-дребни обекти. Ремонтираме стаите по селата, които използват служителите на Районното управление при обиколките им в населените места. Вложихме около 17 000 лв. затова. Беше нужно, защото помещенията са в сгради, които не са ремонтирани от дълги години и сега условията чувствително ще се подобрят. 

От отчисленията, които са набрани по сметката на Община Чупрене в Регионалната инспекция за околната среда и водите – Монтана, закупихме една дробилка за клони, която се надявам, че ще ни помогне да обработим растителния отпадък, който се формира. Целта е да не транспортираме растителните отпадъци до Регионалното депо и да плащаме за депонирането им. 

Предстои да закупим и една машина за почистване, миене и дезинфекция на улици. Парите за нея са от остатъка от средствата, които бяха предоставени на Общината за мерки за овладяване на епидемията от коронавирус. Имаме избран доставчик, но машината трябва да бъде внесена от чужбина, затова малко се забавят нещата. 

В общи линии това са нещата, които успяхме да направим през годината. Може би не са много, но мисля, че са важни. 

„НИЕ“: Как завършва във финансов план 2022 година за Община Чупрене?

Анжело Добричов: Общината в момента има един заем, взет през 2012 година с гратисен период от пет години, тоест изплащането започва през 2017 година. Сега трябваше да е последната година от изплащането му, но главницата не ни беше по силите и затова предоговорихме с банката и разсрочихме остатъка от кредита за две години. Фактически до декември 2023 година Общината ще изчисти на 100% този заем. Имаше към една фирма задължения, останали от 2015 година. Платихме 2/3 от тях, но Общинският съвет не се съгласи да платим останалите и това задължение е висящо.

Друго всичко е разплатено. Нямаме никакви текущи задължения. 

„НИЕ“: Социалната политика е много важна – особено с оглед на демографската ситуация. По какви социални проекти работите?

Анжело Добричов: Тази година имахме повече от 100 души назначени на работа по различни програми – „Помощ преди пенсиониране“, „Патронажна грижа“, Регионалната програма за заетост… Отдавна в нашата община не е имало толкова много хора, работещи по програми. Когато има такива програми за временна заетост – а между впрочем ние участваме във всички подобни програми, които се обявяват и обикновено успешно – това е добре, защото при увеличаващата се непрекъснато безработица е много трудно. А хората не могат да оцеляват само на социални помощи. В момента работим по програмата за младежи до 29 години – имаме одобрени 24 души, които ще бъдат назначени на работа в началото на януари. В момента се оформят документите им. Работим още по две програми, които сме на път да спечелим. Така че очаквам да започнем 2023 година с назначени на работа 34-35 души. Очакваме да стартират и други програми – веднага след като станат ясни те, започва подготовка, за да участваме.

В момента Община Чупрене изпълнява и проект „Топъл обяд“, за 90 човека. Заявления са подали 147 социално слаби жители на общината. Първо социалните служби правят съответните проверки дали лицата са допустими за получаване на тази помощ. След това комисия в Община Чупрене ще направи своя проверка и ще бъдат одобрени 90 потребители. Част от кандидатите ще останат в резерва, чакащи, тъй като има хора, които се отказват от услугата или пък се преместват да живеят на друго място и освободените места ще бъдат запълвани от резервните кандидати. Храната ще се приготвя в кухнята на патронажа. Програмата ще продължи до 2024 година, което не е никак малък период.

„НИЕ“: Каква е Вашата равносметка за отиващата си година?

Анжело Добричов: Трудна година, но и не мисля, че беше неуспешна. Годината е добра за нас, като се има предвид, че успяхме да решим важни проблеми на населението. Знаете, че имаме проблем със здравните услуги – имаме един личен лекар, който не може да смогне навсякъде. Успяхме с една фондация да организираме безплатни медицински прегледи в шест от селата на община Чупрене. Успяхме да привлечем още едни лекари-кардиолози, които също безплатно ще отделят от времето си. Мисля, че това също ще е в подкрепа на възрастните хора, които преобладават при нас, така че да не се налага да пътуват, за да търсят лекари, а на място да им се помогне, доколкото може. 

„НИЕ“: Какви са основните цели за 2023 година?

Анжело Добричов: В голяма степен целите за следващата година зависят от капиталовите разходи, които ще ни бъдат отпуснати. Имаме някои идеи за ремонти на сгради, които не са в добро състояние – става въпрос по-конкретно за покривите им. Но основно, ще вложим средства в асфалтиране. Както казах, след като изграждането на новия водопровод беше завършено, сега трябва да възстановим асфалтовата настилка на разкопаните при полагането на тръбите улици. Защото когато асфалтовата настилка е нарушена, това пречи не само на движението на превозните средства, но и на снегопочистването, сметосъбирането. Затова трябва постепенно, но по най-бързия начин през следващите няколко години тези 18 километра разкопани улици да бъдат възстановени на 100%. Може би за три-четири години със средства от капиталовите разходи ще се справим. Защото не съм сигурен, че ще успеем да спечелим проект, по който да получим финансираме за нужния ремонт на улици в населените места.

Разбира се, и през следващата година трябва да продължи социалната дейност на Община Чупрене, защото ние като една малка община имаме много проблеми, свързани с безработица, с ниски доходи. Затова ще трябва да продължим да помагаме – било то с топъл обяд, било то с програми за осигуряване на временна заетост. Ще положим нужния труд, за да успеем да помогнем с каквото можем.

Имаме различни идеи, но на този етап не всичко може да се приложи на практика. Има направено обследване на уличното осветление. Така вече можем да направим проект за подмяна на цялото улично осветление в населените места на общината. Това е важно, защото електроенергията става все по-скъпа. При нас всички населени места са изключително добре осветени, но това струва все повече средства на Общината. Има начини да се направят икономии на електроенергия и един от тях е чрез поставяне на енергоспестяващо улично осветление. Ще работим в тази насока през следващата година – открие ли се възможност, ще направим проект и ще кандидатстваме. Иска ни се да подменим и два довеждащи водопровода. Това е малко трудно, но ще се опитаме, защото след като сме подменили на повечето населени места вътрешната водопроводна мрежа, хубаво е да се подмени и довеждащата.

Чакаме с нетърпение да дойде юни месец, за да организираме традиционния турлашки фолклорен събор, който е доста емоционален за нас, защото виждаме на сцената в Чупрене дечица на възраст от 4-5 години до баби на 80 и повече години, които показват своя талант и любов към фолклора и традициите. Това събитие се превърна в емблемата на Чупрене и от февруари месец започва подготовката за следващото издание. Вече имаме запитвания както от участници, така и от производители и търговци, които искат да изложат своята продукции. 

Кметският наместник на Средогрив Силвия Иванова е подредила уникална етнографска сбирка – има неща, които на малко други места могат да бъдат видяни. Сбирката е подредена в обособен кът в залата на Кметството. Същото се подготвя в момента в Долни Лом. В Търговище също събират експонати и чакат да се направи един лек козметичен ремонт на помещението, в което ще бъде разположена тази етнографска сбирка. Хубаво е, че се опитваме да запазим традициите, нашия бит, нашата култура, защото ние, турлаците, сме самобитни, много своенравни и е хубаво да запазим нашите традиции и уникалния турлашки говор. Не бива с лека ръка да зачеркваме миналото, защото човек без история няма бъдеще.

Важното е да сме живи и здрави и с малко повече разум, с малко повече сърце мисля, че нещата се получават. Каквито и пречки да има, когато човек е последователен, когато гони целите си, ги постига. Има една китайска поговорка, че капката не копае камъка със сила, а с постоянство. Когато сме настоятелни, последователни, нещата рано или късно се получават.