Анжело Добричов, кмет на община Чупрене: Въпреки ударите под кръста, няма да се откажем да работим

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Добричов, преди Коледа се проведе заседание на Общински съвет – Чупрене, което не премина много добре. Беше отхвърлено предложение за приемане на актуализация на бюджета. Какви ще са последиците от това за Общината?

Анжело Добричов: Изминаха две години от мандата, започна вече третата, а търканията между кмет и председател на Общински съвет продължават. Мислех, че това ще свърши в един момент, но не свършва. В дневния ред на сесията на Общинския съвет, която се проведе на 23 декември, имаше две-три стратегически важни точки. Основната беше актуализацията на бюджета, с което искахме да разплатим стари задължения във връзка с рехабилитация на общински пътища и реконструкция на водопроводна мрежа в село Чупрене през 2015 година, но Общинският съвет не позволи това да се случи. Въпреки че имаме анекс към договора за тези дължими суми. От първоначален размер на дълга 336 000 лв. са изплатени 202 000 лв., бяха останали 134 000 лв. Срокът за разплащане на тези задължения е 31 декември 2021 година. С разрешение на Министерство на финансите, можехме да ги разплатим от капиталовите средства, без да е нужно да ползваме собствени средства, без да трябва да плащаме лихви. Сега, ако се стигне до съд за тези задължения, може би ще трябва да платим и лихви, и то от собствените приходи, което доста ще утежни бюджета на Общината.

Общинска администрация работи в насока за просперитет на Общината, а по този начин – с гласуване на всичко против Общината от Общинския съвет, това няма как да се получи. Не съм казал, че нещата, които общинските съветници предлагат, не трябва да се случат, но мисля, че приоритетът беше плащане на тези задължения и след това изпълнение на останалите неща, които те са предложили – направа на детски площадки, кътове за отдих, тоалетна в планината, модернизация на паркове и градинки. Това са неща, които могат да почакат и да се направят малко по-късно във времето, когато имаме тази възможност.

„НИЕ“: В този случай имате ли решение от къде ще се осигурят средствата за разплащане на това задължение, имате ли резервен план?

Анжело Добричов: Не, защото не очаквах, че ще се стигне до тук, надявах се, че в един момент все пак разумът ще надделее над егото и ще видят, че това, което прави общинската администрация, е правилно. Но след като отказаха да гласуват това плащане, тепърва ще трябва да мислим как да излезем от тази ситуация, защото едно е да платиш само задължението, а друго е да трябва да платиш и лихвите върху тези пари, и съдебни такси, и адвокатските хонорари.

„НИЕ“: На същото заседание трябваше да бъде гласувано и решение за използване на средствата, внесени като отчисления от Община Чупрене в РИОСВ – Монтана? За какво беше намерението да се използват те и беше ли прието решението?

Анжело Добричов: Общинското сметище е излязло от действие през 2015 година – оттогава Общината кара битовите отпадъци в регионалното депо във Видин. В първите няколко години след закриването на общинското сметище не е направено нищо по рекултивацията му – след това Общината влезе в наказателна процедура и от две години водим доста сериозни битки. В последните месеци стигнахме до едно ново решение – че боклукът трябва да бъде предопониран в регионалното депо, вече имаме указания от РИОСВ – Монтана, в напреднала фаза на преговори сме с лицензирана фирма, която да предепонира боклука. Вече е подписан и договора с регионалното депо за това предопониране. По закон Общината е задължена да внася отчисления в РИОСВ – Монтана, които искахме да използваме, за да заплатим предепонирането. Първоначалното решение на Общинския съвет обаче беше не. След доста разяснения от моя страна и от страна на секретаря на Община Чупрене г-н Джунински общинските съветници се вразумиха и решиха да гласуват с „да“, но с доста уговорки, с ред упреци, че администрацията не си е свършила работата във времето, което категорично не е така.

„НИЕ“: Това не е първи случай, в който разказвате за напрежението, което съществува в работата Ви с част от общинските съветници. На какво, според Вас, се дължи това?

Анжело Добричов: Може би вината е и на двете страни. Но мисля, че високото ни его трябва да бъде леко притъпено и да работим в името на хората, да не опорочаваме една институция – било тя Община или Общински съвет. Не знам дали ще можем да си стиснем ръцете – съмнявам се, при толкова много търкания. Но смятам, че поне малко трябва да помислим преди да гласуваме или вършим нещо, което е в ущърб на Общината. Създалата се ситуация не е добре за Общината, не е добре за хората, които са гласували за нас, за да защитаваме техните интереси и да се опитаме да направим по-добър живота им.

Както казах, Общината има приоритети и администрацията работи точно по тези приоритети. Залагат се неща, които са важни и които трябва да се изпълняват последователно, а не да се отхвърлят предложенията на администрацията и Общинският съвет да посочва неща, които на този етап не мисля, че са толкова важни.

На последното заседание на Общинския съвет една от точките беше за 103 000 лв., които бяха дадени на Общината за борба с коронавируса. Имаше определени указания, едно от които беше, че могат да се стимулира финансово трудът на служителите на общинската администрация – тези хора не са работили онлайн, не са работили на половин работен ден, те са били през цялото време на работа и мисля, че заслужават финансово стимулиране, като говорим за едни 80 лв. И не прави чест на този Общински съвет, че гласува против изплащането на тези пари. Против гласуваха и председателят на ОБС – Чупрене и един от съветниците, на който жена му работи в общинската администрация. Тъй като парите вече са изплатени на служителите, както и на самия председател на Общинския съвет, това означава, че по силата на решението,  сега те ще трябва да върнат получените допълнителни средства.

В момента се изпълнява проект за реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в четири населени места в общината – Горни Лом, Долни Лом, Средогрив и Репляна. В момента се работи в три от селата. Междувременно председателят на Общинския съвет не спря да ходи и да сезира институции, че не се изпълнява проектът както трябва. В резултат на това започнаха проверки – досега три на брой. В първата дори самият той участва в комисията и се подписа под протокола, че всичко се изпълнява какво трябва. Но продължи да сезира институциите и след известно време пристигна втора проверка – от РДНСК. На нея присъства и той и видя, че всичко се изпълнява както трябва. Протоколът от проверката беше подписан от участващите в комисията без забележки. Но тези действия продължиха. Мисля, че това пречи и на фирмата, спечелила обществената поръчка за реконструкцията и рехабилитацията на водопровода, както и на всички, които са ангажирани с този проект, защото така се създава напрежение.

Питате ме на какво се дължи това. Мисля, че на високо его и на това, че някои хора не знаят за какво са тук.

„НИЕ“: Докато текат тези проверки, това забавя ли изпълнението на проекта?

Анжело Добричов: И забавя, и изнервя цялата обстановка. Пречи на работата. И не е редно това да се получава. При направените досега три проверки е установено, че всичко е нормално, че няма отклонения в проекта, няма нарушения.

„НИЕ“: Така създалата се ситуация пречка ли е за нормалното функциониране на Община Чупрене?

Анжело Добричов: Не може да не пречи. Служителите от администрацията са доста изнервени, личи едно напрежение между тях.

„НИЕ“: Разговаряли ли сте с председателя на Общинския съвет, за да търсите решение на тази ситуация?

Анжело Добричов: Разговаряли сме преди година, но след като засипа всички институции с доноси срещу мен, мисля, че няма какво да му кажа, няма за какво да си говорим.

„НИЕ“: Когато общинските съветници отказват да гласуват някое предложение на администрацията, аргументират ли се за това?

Анжело Добричов: Не. Просто гласуват „против“. Хонорарът, който получават съветниците, не е никак малък, а сесиите продължават 30-40 минути – те са решили предварително кое ще се гласува „за“, което е по-маловажно – по-важните неща обикновено се гласуват „против“. Аргументи нямат, нямат мотиви – това може лесно да се провери от самите решения.

Мисля, че нещата ни се получават, въпреки икономическите и други кризи, които ни се случват. Ние за две години асфалтирахме Чупрене почти на 100%, подменяме сега водопровод с дължина почти 19 километра. Организирахме и Турлашкият събор. Общината показа, че може да работи. За тези две години сме изплатили повече от половината от наследените задължения и до края на мандата, ако Общинският съвет работеше в синхрон с администрацията, щяха да бъдат изплатени всички задължения и Общината да бъде оставена в следващия мандат „на чисто“.

„НИЕ“: Как ще работите занапред?

Анжело Добричов: Трудно. Но няма да се откажем. Вече свикнах да работя под такова напрежение, свикнах да имам невероятен отпор, но няма да спра да работя за общината. Аз съм избран от хората и тези, които са ми гласували доверие, разчитат на мен. Защото сега след като сме разкопали, за да подменим водопровода, трябва после да възстановим инфраструктурата – имаме това задължение към хората, за да можем да ги гледаме в очите, а не да навеждаме виновно поглед, че не сме изпълнили нещо. Затова колкото и да е трудно, колкото и да получаваме удари под кръста, няма да се откажем – нито аз, нито администрацията.

„НИЕ“: Какво послание бихте отправили към Общинския съвет?

Анжело Добричов: Нека разумът да надделее – мислете за хората, които са ви избрали и за мястото, където живеете. Тук са погребани нашите предци, някой ден тук ще бъдем погребани и ние, тази земя е наша и нека оставим на поколенията нещо добро. Тъй като по Коледа стават чудеса, надявам се, че през следващата година разумът ще надделее.

Разговора води МАРИЯ Петрова