Анжело Добричов, кмет на община Чупрене: Измина една динамична и сложна първа година от мандата

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Добричов, какво е финансовото състояние на Община Чупрене?
Анжело Добричов: Изключително тежка финансова дисциплина сме си наложили. От финансова гледна точка харчим само за най-необходимото – това, без което не можем да работим. Всичко друго е на заден план. Все пак през изминалата година се получиха и добри неща, които се случиха въпреки всичко – въпреки недобрия баланс между приходи и разходи, въпреки някои търкания, които имахме с Общинския съвет. Използваме всяка стотинка по предназначение и, пак казвам, само за най-належащото. Осъзнавам, че така сме се лишили от неща, които предишни години са правени – но аз съм готов да поема този негатив, защото сега не е време да трупаме дивиденти, не е време за ПР, тъй като става въпрос за оцеляването на Общината. И смятам, че на този етап, предвид ситуацията, се справяме добре.
Ако не изплащахме стари задължения, досега Общината щеше да е осъдена и със запорирани сметки, както е в някои други общини. Тогава какво щяхме да правим? Горд съм, че успяхме с един добър диалог с тези, към които Общината има задължения, да избегнем влизане в тежки и скъпи съдебни процедури, като отдавам това и на проявената добра воля от отсрещната страна, за което няма как да не благодаря.
Но ни чака тежка зима – кризата с COVID-19 ни засегна силно и, дано да не съм лош пророк, но очаквам наистина много тежка зима. Надявам се най-лошото да ни подмине. На територията на община Чупрене има три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище – когато в началото на годината възникна ситуацията със заразени домуващи в домовете в Кула и Орешец знам колко тежко беше на кметовете на тези общини. Моля се да не се случва нещо подобно нито на мен, нито на който и да е друг кмет!
Разбира се, въвели сме необходимите мерки, ограничен е достъпът на външни хора в социалните услуги, излизането на самите потребители също е ограничено, постоянно поддържам връзка с директорите, подсигурени са дезинфектанти и лични предпазни средства за персонала. Строги противоепидемични мерки се изпълняват и в учебните заведения, детските градини, общинската администрация, кметствата. Всички указания на здравните власти се изпълняват стриктно – това е нещо, за което не можем да си позволим да пестим средства, защото последствията може да са много тежки.
„НИЕ“: Мина почти една година от началото на мандата. Каква е Вашата равносметка за този период?
Анжело Добричов: Тежка година, с много перипетии, с много неприятни моменти, но и с приятни такива. Година на приливи и отливи. Една много динамична и сложна година. Макар че зад гърба си имам два мандата като кмет на най-голямото село в общината, както и един мандат като общински съветник, сега се изправям пред най-голямото предизвикателство в професионалния ми път до момента – това е работа, която изисква адекватно да реагираш в движение на всичко, което се случва.
А равносметката ще я дадат други – хората са тези, които ще преценят доколко с екипа ми сме успели да се справим с трудностите и предизвикателствата.
„НИЕ“: Как при ситуацията, която описахте, работите с кметовете на населени места и с кметските наместници?
Анжело Добричов: Работя много добре с тях – те се стараят много. И мнението на хора, които следят тези процеси е, че някои от кметовете буквално са преобразили селата си, показали са съвсем нов стил на работа, като влагат много енергия и желание в изпълнението на своите задължения. На фона на ограничените ресурси, с които Общината разполага, мисля, че се справят много добре.
За съжаление кметският наместник на Протопопинци Ангел Петров почина внезапно едва на 35 години. Мир на праха му! Той „гореше“ в работата си, влагаше сърце и душа в нея. За жалост, напусна ни преждевременно – така е решила съдбата. Сега кметски наместник на населеното място е Мирослава Тодорова – тя още навлиза в работата, но й помагаме. Така и трябва, защото ние сме един екип, един отбор, трябва да работим отборно, за да постигнем успех.
„НИЕ“: Какви проекти изпълнява Община Чупрене?
Анжело Добричов: Започна изпълнението на проект, който цели да информира населението относно възможностите, които дава екологичната мрежа „НАТУРА 2000“. Но най-мащабният проект, който реализираме, е за подмяна на водопроводна мрежа с обща дължина около 16 км в четири села – Горни Лом, Долни Лом, Средогрив и Репляна. Мина обществената поръчка, избрана е фирма-изпълнител, подписан е договор. Вчера (20 октомври – Бел. на „НИЕ“) бях в Държавен фонд „Земеделие“, за да подпиша анекс на договора за предоставяне на безвъзмездно финансиране от Програмата за развитие на селските райони. До края на 2021 година е срокът за изпълнение на проекта, който е на стойност 3 306 000 лв.
С общините Видин и Белоградчик работим по два проекта, които са насочени към създаване на условия за разделно събиране – в единия проект става въпрос за компостиране и оползотворяване на строителни отпадъци, а в другия – за разделно събиране на текстил, пластмаса и хартия. Дано да успеем с тези проекти. Защото така ще намалим количеството отпадъци, които караме до регионалното депо, с което ще намалим разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, а и ще запазим природата по-чиста. Но може би най-голямото предизвикателство ще е да научим хората да изхвърлят отпадъците разделно. Но това е пътят.
През изминалите месеци имаше пет сигнала в РИОСВ – Монтана за места на територията на общината, където са се формирали незаконни сметища, което всъщност беше една атака срещу мен. Но ние реагирахме своевременно и всяко място, за което имаше сигнал, веднага се почистваше. Мога да кажа, че Чупрене е една от най-чистите общини в нашия регион – не искам да говоря колко пари ни струва това, но, както е казал народът, две добрини няма. Мисля, че сега е преломен момент, в който да се научи населението да изхвърля отпадъците разделно, а спрямо тези, които хвърлят боклук на нерегламентирани места, единственото решение е налагането на глоби, което и правим.
Имаме конкретни идеи и за следващия програмен период, но предварително няма да влизам в конкретика, за да не ме обвиняват, че съм казал нещо, което в последствие по обективни причини не е станало.
„НИЕ“: Какво се случва във връзка с рекултивацията на старото сметище?
Анжело Добричов: Попаднали сме в един тежък омагьосан кръг. Старото депо е на площ от около 2 дка и от 2015 година там не е изхвърлян боклук. Проблемът е, че това сметище е разположено върху територия, в която влизат 10 частни имота, чиито първоначални собственици са починали отдавна и имат общо над 50 наследници, които са пръснати в цяла България, а някои са и в чужбина. Общината не разполага с адреси на тези хора и много трудно ще ги намерим, за да можем да отчуждим имотите. В същото време срокът за започване на рекултивация на такива стари сметища е 31 декември 2020 година – не виждам как за времето, което остава дотогава, ще можем да започнем каквато и да е процедура в тази посока. От това вероятно ще последват санкции за Общината. Но просто процедурата при нас е много тежка – тези имоти трябва да се отчуждят, да се направи проект, всичко това ще коства много време.
Преди няколко дни от РИОСВ идваха да вземат проби – чакаме резултатите от изследванията на почва и вода. Полевият тест, който направиха на водата, показа, че тя е с прекрасни качества, няма замърсявания. Всъщност там, където е сметището, сега е една ливада, така че мястото се е саморекултивирало. При все това изискването е да се извърши рекултивация, но, както казах, чака ни една много тежка процедура. И негативите са за мен, макар реално да не съм виновен, че досега нищо в тази посока не е било направено.
Вече минахме една подобна тежка процедура при прехвърлянето на язовирите в Търговище и Върбово на държавата. Те ни бяха в тежест, защото на практика не се използват, но Общината беше задължена да отделя средства за тяхната поддръжка. Поне тази грижа вече отпадна – тичането по институции беше много сериозно, но успяхме. За рекултивацията на сметището обаче ни чака още по-тежка борба.
„НИЕ“: Община Чупрене се грижи за снегопочистването със собствени сили. Има ли готовност?
Анжело Добричов: Да, готови сме. Разполагаме и с необходимата техника. Неотдавна пристигна поредната машина – нов модерен трактор. Горд съм с тази придобивка, тъй като това е една инвестиция в бъдещето – този трактор, при една добра поддръжка, ще може да се ползва за много години напред както за снегопочистване, така и за почистване на канавки и пътните банкети от растителност. Общинската пътна мрежа е с дължина около 30 км и смятам, че с помощта на този трактор ще можем да я поддържаме перфектно.
По отношение на зимното поддържане на пътищата, разполагаме с достатъчно техника. Има налична и сол, необходимо ни е малко количество пясък, но той може лесно да бъде доставен, така че това не е проблем. Доставени са вече и въглища, необходими за отоплението на училищата, детските градини, общинските сгради. За по-нататък може би със средства от отчисленията, които Общината прави към РИОСВ – Монтана, ще купим машина за раздробяване на клони и храсти, както и машина за събиране на листа, но това ще е в бъдещ период, тъй като тепърва трябва да видим какви са офертите и дали цените ни устройват.
Проблем е липсата на работници, които да поддържат чистотата в населените места. Спомням си, когато бях кмет на Горни Лом, една година имах 60 човека, които се грижеха за добрия вид на селото. Но след това в годините програмите намаляха много. В момента по програма работят едва няколко човека, които отговарят за чистотата на населените места. Общината няма как да си позволи да наеме доплнителни хора, защото издръжката им трябва да идва от собствените приходи, а те при нас са ограничени.
„НИЕ“: Какви социални услуги се предлагат в общината?
Анжело Добричов: Към момента социалната трапезария се ползва от около 120 души, над 60 на брой са потребителите на домашния патронаж. Има назначени социални асистенти и домашни помощници, които помагат на самотноживеещи и болни хора. Освен това, когато се налага, Общината съдейства в тежки за семействата моменти, например при погребения.
В крайна сметка за това сме избрани – за да помагаме на хората. Един ден ще дойде друг кмет, ще има различен състав на Общинския съвет, но за времето, в което ние носим отговорност за община Чупрене трябва да проявим държавническо мислене, да оставим следа като добри ръководители и да завещаем едно добро наследство на тези след нас.
Разговора води МАРИЯ Савова

в. "НИЕ", бр. 45/2 ноември