Анжело Добричов, кмет на община Чупрене: Работим на пълни обороти

Сподели: 
Анжело Добричов, кмет на община Чупрене

„НИЕ“: Г-н Добричов, на интернет страницата на Община Чупрене е публикувано за обществено обсъждане предложение за актуализация на Правилника за дейността на Общински съвет – Чупрене, така че да се повишат възнагражденията на общинските съветници. Все повече се говори, че се задава сериозна икономическа криза – на този фон, няма как гражданите да не си зададат въпроса сега ли е точният момент за такова нещо?
Анжело Добричов: Всички се питаме това. Защото нашите задължения са сериозна цифра – за други общини те може би са незначителни, но за нашата Община са много сериозни. И още повече че в това време се налага да даваме пари, които не са планирани – за маски, за ръкавици, за дезинфектанти, за предпазни средства, а тези неща са доста скъпи. Това също тежи на бюджета. И вместо общинските съветници да дойдат при мен и да обсъдим как можем да решим поне част от проблемите, които имаме, те ме нападат за всичко.
Една от съветничките – Радостина Ранчинска, вчера (24 март – бел. на „НИЕ“) пак е качила във „Фейсбук“, че в община Чупрене никой не чисти снега. Снощи беше люта зимна виелица, духаше отвсякъде. Още вчера се чисти сняг, но минахме основните артерии, без малките улички, защото при тези навявания нямаше смисъл – чистиш и след един час не личи, толкова силно валеше сняг. Затова на другия ден сутринта тръгнаха в пет часа хората и изчистиха всичко и няма проблем – обаждах се по селата и всичко е изчистено.
Но да се върнем на въпроса за общественото обсъждане – то трябва да се проведе на 7 април, но ако се продължат мерките, въведени във връзка с извънредното положение, това няма как да се осъществи, защото хора искат да им задават въпроси, на мен телефонът ми звъни постоянно и ми пишат съобщения как е възможно в този тежък и за страната, и за общината момент тия хора да искат увеличение на хонорарите си. При положение че хора даряват част от хонорарите си или целите си хонорари на болници, на възрастни хора, за медикаменти… Затова казах, че това за мен е пир по време на чума.
„НИЕ“: Ако исканото увеличение стане факт, колко ще струва това на бюджета на Община Чупрене?
Анжело Добричов: Сигурно над 100 000 лв. ще стане издръжката за година на Общинския съвет – сега е 75 000 лв. Да се отделят 100 000 лв. от собствените приходи за Община като Чупрене е много тежко. Ще дам пример с приходите от такса смет – за миналата година те са били 80 000 лв. Мисля, че тия пари е по-добре да отидат за сметосъбиране, за сметоизвозване, плащане на такси в депото във Видин и на отчисления от 69 лв. на тон в РИОСВ – Монтана. Освен това Общината изплаща и заем. Но никой не ме пита за това нещо. Просто всеки тръгва да взима някакви пари от Общината.
„НИЕ“: Как е организирана работата на Община Чупрене при въведеното извънредно положение и мерки срещу разпространението на коронаворуса?
Анжело Добричов: Работим на пълни обороти, при нас няма паника, работата върви. Закупили сме термометър, който мери температурата от разстояние, има осигурени предпазни средства. Единствената по-специална мярка, която сме въвели, е промененият режим на влизане в сградата на Общината. Охраната е уведомена и хората, които идват за въпроси, които не са належащи, са връщани. Тези хора, които идват в социалната или други служби, понякога служителите слизат при тях. Но не спираме да работим. Двама-трима служители са болничен, но никой не е в отпуска заради това, че го е страх. Важното е да няма паника.
Текущата работа си върви. В момента сме се фокусирали върху асфалтирането на улици, за което получихме средства с Постановление на Министерски съвет. До края на месеца трябва да са получени офертите от фирмите, желаещи да извършват това асфалтиране. Освен това искаме да закупим един трактор – и по този въпрос процедурата е задвижена.
„НИЕ“: Спазват ли хората в Чупрене препоръките и заповедите във връзка с превенцията на разпространението на коронавирусната инфекция?
Анжело Добричов: Първите дни като че ли не приемаха толкова на сериозно ситуацията и като че ли бяха доста раздвоени по отношение на заповедите, които включително и аз издадох. Но в последствие, когато видяха какво се случва в Италия и Испания, мисля, че разбраха, че е сериозен проблемът. Макар че все още има някои, които са на принципа „на нас това няма да се случи“. Но като цяло го няма това движение, което беше, това непрекъснато събиране на хора на групи – сега всеки отива, свършва си някаква работа и се прибира.
„НИЕ“: А по отношение на самотноживеещите възрастни хора предприемат ли се някакви по-специални мерки?
Анжело Добричов: Нашите населени места са малки и всеки знае другият от какво има нужда. Няколко пъти съм разговарял с кметските наместници, казал съм им, че основната им работа е да бъдат в услуга на хората, да помагат с каквото могат. Няма човек в общината, който да се знае, че има проблем, и да не е обърнато внимание. Кметските наместници при нужда извършват различни дейности – косат трева, цепят дърва, ринат сняг, донасят на хората продукти, лекарства и всичко, което трябва. Затова като кметски наместници съм сложил хора, които не да слушат мен, а преди всичко да слушат хората – и мисля, че до момента те се справят добре със задълженията си.
И това срещу заплата 644 лв. или 500 лв. чисти на месец – за 24 часа работа на ден, всеки ден, защото кметът няма работно време, той е винаги на „полигона“, сред хората. Докато общинските съветници за два часа на месец получават чисти 250 лв. Нека хората преценят нормално ли е. Аз лично се срамувам и от двете неща – и че съветниците правят това нещо, и че до момента не мога да вдигна заплатата на кметските наместници. Постоянно с главната счетоводителка пресмятаме, иска ми се да дам на кметските наместници увеличение, но доколко ще успея, не знам – всичко е въпрос на сметки.
„НИЕ“: Взели сте едно тежко решение – за отлагане на тазгодишното издание на Турлашкия събор.
Анжело Добричов: Наистина е тежко, неприятно решение – говорим за един събор, който вече 15 години набираше скорост, увеличаваше своя мащаб, стана известен в голяма част на България, със силно международно участие. Започнахме и тази година подготовката – при мен имаше вълнение, тъй като за пръв път щях да съм от страната на организаторите, докато досега съм бил зрител. Но дойде ситуацията с коронавируса – виждаме как се отлагат европейски и световни първенства, дори Олимпийските игри, така че и ние решихме, че по-добре съборът да се отложи за неопределено време. Държим връзка с всички, които ни съдействат с логистиката и отвори ли се шанс – правим събора. Когато може – тогава, най-важното е да запазим хората живи и здрави, защото човешкият живот е безценен!
„НИЕ“: Както казахте, работата в общинската администрация не спира. За 31 март е насрочено заседание на ОбС – Чупрене. Едно от включените предложения е одобрение за закупуване на камион за сметосъбиране.
Анжело Добричов: Специално това е свързано с отчисленията, които Община Чупрене прави в РИОСВ – Монтана за всеки тон депониран боклук на регионалното депо. Натрупаните до момента пари на сметката на Община Чупрене са около 55 000 лв., те стоят като депозит там и ние имаме право да ги използваме, но само за определени неща. Можем да ги използваме за закупуване на контейнери за разделно сметосъбиране и за техника за сметосъбиране и сметоизвозване. Понеже нямаме малък камион, с който да се извозва боклук като се метат улиците, почистват се нерегламентирани сметища и т.н., сега се налага да ходим с големи камиони, а те са трудно маневрени, по-трудни за товарене и разтоварване. Затова разговаряхме с директора на РИОСВ – Монтана г-жа Славкова, тя каза, че имаме право да закупим такъв камион с отчисленията. Първо обаче трябва решение на Общинския съвет, което да бъде изпратено в РИОСВ – Монтана. След това ще можем да започнем да търсим подходящ камион, с който да ни се улесни работата. Вярвам, че общинските съветници ще подкрепят това предложение, защото то е за улеснение на работата и за подобряване на чистотата в общината.
„НИЕ“: Друго предложение, включено в дневния ред за предстоящото заседание е за отмяна на наредба за определяне на местните данъци и такси и за приемане на нова такава. Какво налага това?
Анжело Добричов: Беше допусната административна грешка – наредбата не е била качена на сайта на Общината за обществено обсъждане, тъй като ние смятахме, че това не е нужно, защото не променяме нищо. Така че става въпрос за формалност.
Но данъците и таксите не сме ги вдигали. Повечето общини вдигнаха такса смет, но аз прецених, че на този етап няма смисъл, защото при нас промилите са 3 на физически лица и 9 промила на юридически лица (фирми). Като се взе предвид, че повечето данъчни оценки на имотите са от 1000 – 2000 лв., пресметнахме със служителите в данъчното, че ако вдигнем с половин промил, приходите ще се повишат с около 2000 лв. Тези пари не решават никакъв проблем, на фона на 40 000 лв., които годишно доплащаме за сметосъбиране и сметоизвозване. Затова решихме до края на годината да оставим нещата както досега и да го обмислим. Но сигурно ще се наложи все пак да има някакво увеличение, защото догодина с още 13 лв. ще се увеличат отчисленията, които плащаме в РИОСВ за тон депониран боклук, като от 69 лв. ще станат 82 лв. на тон и няма да можем да издържим.
„НИЕ“: В Общинския съвет ще бъде разглеждана и Вашата програма за управление на общината през мандат 2019 – 2023 година.
Анжело Добричов: Написаното в програмата е абсолютно реално, изпълнимо, няма грандиозни обещания – продължаваме да надграждаме върху това, което е направено преди сегашния мандат. Това, което са направили кметовете преди мен, аз не руша, а се опитвам да развия техните идеи, да вкарвам моите идеи. Като се спазват правилата.
Перспективите на Чупрене са в туризма и селското стопанство. При нас за някаква голяма промишленост няма как да говорим. Важно е да запазим и малкото останали млади хора – да им осигурим поминък. Да инвестираме в туризма – според мен той е бъдещето на нашата община. И най-важното – трябва да бъдем до хората, да се вслушваме в техните думи и да бъдем преди всичко Човеци.
Разговора води МАРИЯ Савова