АПИ и Община Белоградчик с обща концепция за развитие на устойчив туризъм и подобряване на транспортната свързаност в Северозападна България

Сподели: 

 В Белоградчик се проведе обществено обсъждане на концепцията за Интегрирани териториални инвестиции „Развитие на устойчив туризъм и подобряване на транспортната свързаност на западните покрайнини на Северозападен регион за планиране от ниво 2“. Тя е разработена в партньорство между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Белоградчик и до момента е преминала успешно етапа на проверка за административно съответствие и допустимост. Срещата се организира от Областния информационен център - Видин във връзка с процедурата за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. В нея участваха кметът на община Белоградчик Боян Минков, заместник-кметът Лозина Николова, кметът на община Чупрене Мария Тодорова и експерти от АПИ.

Експертите от агенцията представиха предложенията за основен ремонт на участъци от третокласната пътна мрежа в региона, заложени в концепцията. С успешното им реализиране ще се подобрят транспортните връзки между населените места и условията за туризъм. Проектите предвиждат ремонт на близо 23 км републикански пътища на територията на община Белоградчик. Те са предложени за финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и ако бъдат одобрени, със средства от европейските фондове ще бъдат ремонтирани близо 9 км от път III-1401 Вещица – Белоградчик, на територията на селата Вещица и Дъбравка и гр. Белоградчик, и около 9 км от път III-1102 Кладоруб – Салаш, които са в землищата на селата Вещица, Върба и Кладоруб. Ще бъдат доизградени и последните 5 км от път III-1102 в участъка от Салаш до границата с Република Сърбия.

Освен пътните проекти, концепцията включва още облагородяване и социализиране на района около пещера „Магура“ и прохода „Кадъ Боаз“. Тези проекти ще се разработват и изпълняват от Община Белоградчик. Крайната цел е развитието на туризма и подобряване на достъпа до културните забележителности на територията на областта.

Целта на организирания публичен дебат е да се информира широката общественост за възможните проекти, които могат да се реализират със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. Едно от ключовите условия за предоставяне на европейско финансиране е получаването на широка обществена подкрепа на предложените в концепцията проектни идеи.

Всеки, който желае да подкрепи идеите на АПИ за развитие на региона, може да попълни и подаде онлайн анкета до 10.02.2024 г., включително.