АПИ: Обявена е обществена поръчка за ремонт на третокласен път във Видинско

Сподели: 

През тази година ще стартира ремонтът на близо 12 километра от третокласния път Раброво – Периловец – Шишенци. От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че са обявени обществени поръчки за избор на изпълнители на строително-монтажните работи /СМР/ за основен ремонт на 11 пътни участъка, един от които е и този на територията на Видинска област. Офертите на участниците ще се приемат до 12 май.
Очаква се основният ремонт на 11.841 км от път III-121 Раброво – Периловец – Шишенци, който е най-кратката пътна връзка на населените места в общините Видин и Кула, да струва на държавата 13 025 100 лв. без ДДС. Предвидено е изграждането на нов мост на мястото на съществуващия над р. Рабровска при 23-ти км. Срокът за изпълнение на ремонта е 360 календарни дни. От пътната агенция напомниха още, че вече стартира и тръжната процедура за избор на изпълнител на строителния надзор на третокласното трасе, което е включено в тазгодишната ремонтна програма на АПИ по предложения на граждани.
Завишени са изискванията към изпълнителите на строителството и строителния надзор както по време на ремонтните дейности на 11-те участъка, така и в гаранционния период след това, подчертаха от АПИ. Целта е да се гарантира качествено изпълнение на строително-монтажните работи. Предвидено е ново задължение на строителния надзор да разполага с акредитирана строителна лаборатория, различна от тази, която ще използва строителят –по този начин консултантът ще е в състояние да извършва задължителни собствени проби, изпитвания и контролни проверки по време на изпълнението и приемането на строителните дейности. Предвиден е и двойно по-дълъг гаранционен срок на пътните работи – 6 години, вместо досегашните 3 години. През гаранционния период ще се извършват освен редовните инспекции на възложителя – Агенция „Пътна инфраструктура“, също така и задължителни инспекции два пъти в годината. При установяване на технически грешки и несъответствия в сертификат за извършени СМР, одобрен от надзора и предаден за окончателно одобрение и разплащане на възложителя, ще може да се налагат санкции и на строителния надзор. На строителния надзор допълнително е вменено да съгласува и контролира временната организация на движение с оглед повишаване на безопасността по време на строителството.