Асоциацията на власите в България организира честване на 30 години от създаването си От 13 до 15 октомври

Сподели: 

Асоциацията на власите в България (АВБ) организира празненства по случай 30-та си годишнина. Те се провеждат с финансовата подкрепата на Департамента за румънците отвъд страната на румънското правителство. Празненствата ще започнат с откриване на Международния фолклорен фестивал на влашката-румънската песен и танц на 13 октомври в с. Гомотарци. В него ще участват представители от България, Румъния и Сърбия. Ще гостуват изпълнители от Румъния -ансамбъл за песни и танци "Воинца" от Ръкъшдия с ръководител хореограф Кодруц Анка, ансамбъл "Олтенаши ши олтенкуце" с ръководител Сица Новак от Турну Северин, както и танцови и певчески състави от селата Гомотарци, Капитановци, Неговановци, Гъмзово, Кутово, Връв и млад кавалджия от с. Байкал (Плевенско). Вторият ден на фестивала ще продължи с дефиле на участниците пред сградата на Община Видин и специална програма в зала „Филхармония“. В нея участват ансамблите: „Гергина“ от Сърбия, „Розеле Калафатулуй“ от Румъния, от село Шербановац в Сърбия, танцов състав „Жарава“, състави от читалищата в селата Делейна и Раброво, от град Силистра, Лариса и Славейчо Бордияшеви от с. Куделин, от с.Софрониево (Врачанско), „Игривите опинки“ и др. На 14 октомври ще се проведе и симпозиум на тема „Традиции и носии на влашка-румънската общност в България“ с участието на специалисти етнографи от музеи в България, Румъния и Сърбия в конферентната зала на хотел „Ровно“. За власите-румънците в България тези дейности имат специално значение, защото дават възможност да се представят на останалите общности, както и на специалистите в областта на етнографията своите традиции и носии. През тези 30 години АВБ стана еталон чрез дейността си в сферата на етническата толерантност, културата, издирването на забравени традиции и тяхното предаване на бъдещите поколения. Изложбата на влашки-румънски народни костюми ще е на разположение на всички до 15.10.2023 г