Асоциацията по ВиК не съгласува Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин за периода 2022-2026 г.

Сподели: 

Днес, 16.09.2021 г., под председателството на областния управител Огнян Асенов се проведе заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин. Участие взеха кметове и представители на общините Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Кула,  Макреш, Ново село, Ружинци и управителят на ВиК Видин инж. Георги Владов. 

Основна точка в дневния ред бе съгласуване на Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин за периода 2022-2026 г. След обсъждане, областният управител Огнян Асенов и представителите на общините Бойница, Ружинци и Ново село гласуваха „за“ съгласуването на Бизнес плана, а представителите на Видин, Белоградчик и Чупрене -  „против“. Съгласно процентното разпределение на гласовете в Асоциацията, Бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин за периода 2022-2026 г. не бе приет.

На проведеното днес заседание не бе съгласуван и Договорът за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, сключен между ВиК - Видин и ВиК - Монтана.