Безработицата във Видинско продължава да е в пъти по-висока от средната за страната

Сподели: 

Почти непроменена остава безработицата в област Видин през месец октомври в сравнение с месец септември. Това показват данните, които на пресконференция днес, 27 ноември, представи Иван Иванов, директор на Дирекция Бюро по труда – Видин (ДБТ).

Безработица в област Видин през октомври е 12,86% (4866 регистрирани безработни) и е без промяна в сравнение с предходния месец – тоест не се отчита повишаване, но няма и намаление. Така безработицата във Видинско продължава да бъде в пъти по-висока в сравнение със средната за страната, която за месец октомври е 5,6%.

Равнището на безработица на територията на ДБТ – Видин е 8,51%, за ДБТ – Кула е 20,59%, и за ДБТ – Белоградчик е 29,31%.

По отношение конкретно безработицата, измерена в общините в обхвата на видинското Бюро по труда, тя е както следва: за община Видин – 7,60% (2000 безработни), за община Брегово – 23,18% (359 безработни) и за община Ново село – 9,88% (84 безработни). През октомври общият брой регистрирани безработни лица в Бюро по труда – Видин е 2443 души.

„В Дирекция Бюро по труда - Видин са регистрирани 285 младежи до 29-годишна възраст, в сравнение с предходния месец броят им се е увеличил с 22 лица. Продължително безработните лица в Дирекция Бюро по труда - Видин, с над една година поддържана регистрация, са 972 лица или 39,79% от всички безработни“, отчете Иван Иванов. Директорът на ДБТ – Видин допълни, че през октомври на работа са постъпили 178 безработни, като за отчетния месец за едно обявено работно място са се конкурирали 8 безработни.

НИЕ