Безработицата в област Видин продължава да се увеличава

Сподели: 

Безработицата за област Видин през месец декември 2019 г. е 13.44% спрямо равнището на регистрираната безработица в страната, което е от 5.9%, заяви началничката на отдел „Активна политика на пазара на труда“ към Дирекция „Бюро по труда“ – Видин (ДБТ) Виолета Генчева (на снимката).
Тя подчерта, че общият брой на регистрираните безработни в област Видин е 5083, като за ДБТ - Видин са 2457, за ДБТ – Кула са 629, а за ДБТ - Белоградчик са 1997 регистрирани безработни лица. „В сравнение с предходния месец броят им се е увеличил със 137 лица или с 2.77 на сто. През месеца равнището на безработица в област Видин е 13.44%, като за ДБТ - Видин е 8.56%, за ДБТ – Кула е 22.18%, а за ДБТ - Белоградчик е 31.83%. В сравнение с предходния месец отчитаме увеличение с 0.36%“, поясни началничката на отдел „Активна политика на пазара на труда“.
Виолета Генчева, уточни, че в последния месец на миналата година равнището на безработицата в ДБТ - Видин е 8.56%, като най-високо е за община Брегово - 24.02%, следвана от община Ново село – 9.26%, и за община Видин е 7.62%. „Отчитаме увеличение с 0,09 пункта в равнището на безработица спрямо предходния месец. Общият брой на регистрираните безработни в ДБТ - Видин са 2457 лица, като за община Видин са най-много - 2006 лица, за община Брегово са 372 лица и за община Ново село – 79 лица. Спрямо предходния месец се наблюдава увеличение с 26 лица или 1.07 на сто“, поясни началничката на отдел „Активна политика на пазара на труда“.
Тя заяви, че младежите до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ - Видин са 285, което е 11.60% от общия брой безработни лица. В сравнение с предходния месец броят им е намалял с 10 лица или с 3.39%. „Регистрираните безработни жени са 1268 или 51.61% от всички безработни лица. В сравнение с предходния месец броят им се е увеличил с 2 лица или с 0.16%. Продължително безработните лица с над 1 година поддържана регистрация са 917 лица или 37.32% от всички безработни. В сравнение с предходния месец броят им не се е променил“, допълни Виолета Генчева.
Относно безработните лица с намалена работоспособност, тя посочи, че са 148, което е 6.02% от общия брой безработни. В сравнение с предходния месец броят им се е увеличил с 10 лица или с 7.24%.
„Постъпили са на работа 109 безработни лица. Въпреки това съотношението между предлагането на работна сила в района на ДБТ - Видин през декември 2019 г. е 8:1, тоест за едно свободно работно място през месеца са се конкурирали 8 регистрирани безработни лица. За предходния месец съотношението е било 7:1“, каза в заключение Виолета Генчева.

„Мобилно бюро по труда“
Нова, подобрена услуга в ДБТ – Видин

В Дирекция „Бюро по труда“ във Видин е въведена нова, подобрена услуга, наречена „Мобилно бюро по труда“. Това съобщи на провелата се пресконференция на 31 януари началничката на отдел „Активна политика на пазара на труда“ към Дирекцията Виолета Генчева.
„Миналата година започнахме нови, подобрени услуги за търсещите работа лица. Въведена е една нова подобрена услуга, наричаща се „Мобилно бюро по труда“. За тази година вече са сключени споразумения с Община Видин и с Община Ново село – там, където имахме споразумения за изнесени работни места и обслужвахме на място. Сега обаче не се обслужват от един или двама служители-трудови посредници, а от това „Мобилно бюро по труда“, което включва един разширен екип, обхващащ служители и експерти от двата отдела на Дирекция „Бюро по труда“, обясни началничката на отдел „Активна политика на пазара на труда“.
Виолета Генчева поясни, че след сключване на споразуменията вече веднъж месечно екипът от „Мобилното бюро по труда“ посещава град Дунавци и село Ново село. Посещенията се правят по утвърден график, с който кметовете са запознати в началото на месеца.

НИЕ

в. "НИЕ", бр. 6/10 февруари