Без повишение на цената на водата за напояване

Сподели: 

Запазва се цената на водата за напояване за предстоящия поливен сезон спрямо 2023 г. Цените, по които ще се извършва доставката на вода за напояване, са утвърдени с решение на Съвета на директорите на Напоителни системи ЕАД. Те са определени както по клонове, така и в зависимост от начина на доставка.

Цените са формирани като съотношение на разходите към обема на прогнозните водни маси, които ще бъдат подадени. Необходимите количества водни маси са на база площта, структурата на предвидените за напояване култури и водните маси, необходими за напояването им.

Предвижда се и през тази година земеделските стопани да бъдат финансирани с до 80% от разходите за доставката за вода за напояване. Това ще стане след нотифициране на държавна помощ по Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след войната на Русия срещу Украйна.

„Напоителни системи“ ЕАД – клон Видин предоставя услугата Доставяне на водни маси за напояване по цени, както следва: