Беше даден старт на санирането на 13 многофамилни жилищни сгради във Видин

Сподели: 

Днес (23 юни) бе даден символичен старт на санирането на 13 жилищни блока в град Видин. Строително-монтажните работи се изпълняват в рамките на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин“. Общата стойност на проекта е 3 332 493,62 лв., от които 2 832 619,58 лв. са финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и 499 874,04 лв. – национално съфинансиране.
В залата на Общинския съвет се проведе откриваща пресконференция по проекта, в която участваха кметът на община Видин д-р Цветан Ценков, заместник-кметовете Десислава Тодорова и Светослав Скорчев, ръководителят на проекта инж. Мариела Николова, както и инж. Благовест Ангелов, изпълнителен директор на фирмата, която ще извършва строително-монтажните работи по един от 13-те блока. Присъстваха и представители на сдруженията на собствениците на многофамилните жилищни сгради, както и журналисти и граждани.
Кметът д-р Ценков отбеляза, че санирането на 13-те блока ще е поредна стъпка към промяната на облика на нашия град и именно затова е важно местната власт и останалите бенефициенти да се възползват в максимална степен от възможностите, които дават европейските програми. „Надявам се в следващия програмен период много от нашите съграждани да се организират, да създадат сдружения на собствениците и да кандидатстват за саниране на техните жилища. Във връзка с настоящия проект Община Видин срещна редица проблеми, защото инфлацията породи доста притеснения във фирмите-изпълнители, с които имаме сключени договори. И се надявам в следващите месеци, докато тече изпълнението на проекта, следващото правителство да вземе мъдрото решение и да актуализира цените поне с 10%, както се говореше в публичното пространство. Защото цените на строителните материали и на труда се вдигнаха в пъти в сравнение с периода, когато започна изпълнението на този проект“, отбеляза видинският кмет.
Инж. Мариела Николова, главен експерт „Строителство и инвестиционни проекти“ в Община Видин и ръководител на проекта, представи целите и дейностите. „Общата цел е обновяване на тринадесет многофамилни жилищни сгради и осигуряване на по-високо качество на жизнената среда за над 380 ползватели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност“, обясни инж. Николова. Тя допълни, че освен това с изпълнението на проекта ще се постигне минимум клас „С“ на енергопотребление за 13-те многофамилни жилищни сгради, както и намаляване на разходите за енергия и на емисиите на парникови газове и осигуряване на по-добро качество на въздуха. Обновяването на блоковете ще допринесе и за създаване на по-добри условия за живот и ще доведе до подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на санираните сгради.
13-те сгради, които предстои да се обновят, са: блок № 10 в ж.к. „Христо Ботев“; блок №29, вход А и Б в ж.к. „Химик “; на ул. „Хаджи Димитър“ №24; блок №1, вход А и Б в ж.к. „Плиска“; на ул. „Градинска“ № 1А; блок №2, вход А и Б в ж.к. „Георги Бенковски“; на ул. „Цар Иван Срацимир“ № 6; на ул. „Цар Асен I“ № 25, вход А и Б; на ул. „Сан Стефано“ № 3; блок №3 в ж.к. „Петко Каравелов“; на ул. „Княз Борис I“ № 11, вход А и Б; блок № 4, вход А и Б в ж.к. „Георги Бенковски“ и на ул. „Патриарх Евтимий“ № 1, вход А и Б. За част от тези жилищни сгради техническите проекти са все още на етап финализиране, но очакванията на Община Видин са, че до средата на август вече ще са разкрити строителните площадки за всички 13 жилищни сгради.
След пресконференцията бе даден и символичен старт на строително-монтажните работи. Това стана на церемония, която се състоя пред един от блоковете, в които в следващите месеци ще се въведат мерки за енергийна ефективност – многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Цар Асен I“. Изпълнител на обекта е „Енерджи ефект“ ЕАД, гр. София.
Кметът д-р Цветан Ценков отбеляза, че в съседство до жилищния блок в момента с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. се реновира друг обект – видинската Синагога. „Надявам се тази година, когато приключи изпълнението на проектите за този блок и за Синагогата, районът на град Видин, в който в момента се намираме, да придобие още по-европейски вид и хората да живеят по-щастливо“, каза д-р Ценков. Той пожела успех на изпълнителите, на надзора и на екипа по управление на проекта. След това кметът лисна менче с вода, за да е спорна работата на строителите.
Срокът за изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин“ е 30 месеца, като всички дейности трябва да приключат до 11.06.2023 г. Според условията на договорите с фирмите-изпълнители срокът конкретно за завършване на строително-монтажните работи е 300 дни.