Благоустрояване във видинския ж.к. „Съединение“

Сподели: 

Община Видин получи благодарствено писмо от жители на ж.к. „Съединение“ за новите придобивки в квартала. В него хората изразяват своята признателност към общинското ръководство за благоустрояването на околното пространство в района на ул. „Цар Александър II“, пред  бл. №4. „Работете все така в полза на видинските граждани“, се казва в писмото.
В района са изградени две рампи с предпазни парапети, които улесняват придвижването на хора с увреждания и на майки с детски колички. Ремонтирани са общо 75 пейки по цялата пешеходна зона, като е поставен и комбиниран фитнес уред на открито в междублоковото пространство. Така се оформя един хубав кът, който има и естетическа стойност, и практическа полза, а това е отдавнашно желание на гражданите.
Общата стойност на обекта е 38 000 лв., заложени в списъка за капиталови разходи за 2020 г.