Близо 2,5 млн. лв. дава държавата за насърчаване на заетостта в област Видин

Регионалната програма за заетост през 2022 г. предвижда и субсидирана заетост за лица от целевата група на основата на партньорства с предприятия от частния сектор
Сподели: 

Близо 2,5 млн. лв. от държавния бюджет са предвидени за реализация на Регионалната програма за заетост през 2022 година в област Видин. Това съобщиха от Областната управа след проведено днес заседание на комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, председателствано от губернатора Любен Иванов. От областната администрация подчертаха, че осигурените за изпълнение на регионалната програма средства през настоящата година са в пъти повече в сравнение с предходните две години.
Целта е програмата да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в региона. В обхвата на целевата група се включват: продължително безработни лица, безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.
В регионалната програма трябва да се планира субсидирана заетост за лица от целевата група, на основата на партньорства с предприятия от частния сектор, подчертаха от областната администрация. Във връзка с това от Областната управа съобщиха, че всички фирми, упражняващи дейността си на територията на областта, могат да заявят желанието си за участие като партньори по регионалната програма за заетост на общините или на областна администрация. Програмата е с продължителност 6 месеца, като тя ще поема както трудовите възнаграждения на наетите лица, така и дължимите данъци и осигуровки. Изискването е фирмите – партньори да нямат публични задължения към държавата и общините.
Заявленията за включване като партньор, изготвени в свободен текст, могат да се подават до 12:00 ч. на 13.05.2022 в центровете за административно обслужване на общините и в Областна администрация – Видин.
В тази връзка областния управител Любен Иванов призова кметовете на общини в областта да бъдат активни и да създадат партньорства с работодатели с цел да се даде тласък на местното развитие и създаване на устойчива заетост.