Близо 4 млрд. лева просрочени задължения събра НАП през 2021 година

Сподели: 

Близо 4 милиарда лева просрочени задължения са събрали публичните изпълнители на Националната агенция за приходите през изминалата година, съобщиха от приходната агенция. Това е с над 200 млн. лева повече в сравнение с 2020 година, като се наблюдава ръст на събраните суми за погасяване както на задължения, възникнали през годината, така и за по-стари. Събраните просрочени задължения в НАП Видин са почти 17 млн. лева, което е с 15 % повече в сравнение с предходната 2020 година.
Общо подобрение на събираемостта, отчитат още от приходната агенция, като съобщават, че близо 98 % от всички новодекларирани за внасяне данъци и осигуровки през 2021 година са били заплатени в рамките на годината. По-високата събираемост се дължи на проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от НАП, включително и ранно уведомяване на задължените лица, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове. Приходната агенция напомня за непогасени задължения чрез изпращането на електронни писма, в телефонни разговори или в лични срещи с публични изпълнители на НАП, като по този начин се стимулира доброволното погасяване на просрочени публични задължения и се разясняват възможностите за обезпечаване и плащане на дълговете при финансови затруднения.
Данните на НАП сочат, че максимум в 3-месечен срок, след като получат електронно уведомително съобщение или е проведен телефонен разговор, над 45 % от лицата погасяват изцяло задълженията си, а общият размер на дълга им намалява с 68 % . След проведени срещи с териториални директори на НАП, близо 900 задължени лица са намалили дълга си към бюджета с над 320 млн. лева, а 157 от тях са погасили изцяло задълженията си на стойност 110 млн. лева.