Богат спортен календар в община Ружинци през 2022 г.

Сподели: 

През 2022 година Община Ружинци ще финансира провеждането на редица спортни мероприятия. Организирането на разнообразните спортни прояви е в изпълнение на тазгодишния Общински план за младежта. „През последните години създадохме чудесни условия за практикуване на спорт в общината, с изграждането на нов физкултурен салон в Ружинци и две открити спортни площадки в Бело поле и Ружинци; разполагаме и с два спортни комплекса към стадионите в Дреновец и Ружинци. Организирането на спортни прояви сред учениците и младежите е приоритет в работата на общинската администрация. Реализирането на масови спортни дейности за устойчиво включване на деца и младежи, с оглед подобряване физическата им дееспособност, спортно-техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие е основната цел на Програмата“, подчерта кметът на община Ружинци Александър Александров.
Той съобщи, че е утвърдил спортните мероприятия за деца и младежи, които ще се финансират през 2022 г. и се включват в общинския спортен календар. В традиционните спортни прояви, каквито са например футболните турнири, пък ще участват и деца от 1 до 8 клас, обучаващи се в трите училища на територията на Ружинска община.

Спортен календар на Община Ружинци 2022 г.

Месец март
1. Общински мартенски турнир ( 1 март 2022 г.) по шах за ученици в 3 възрастови групи: 1-4 клас; 5-7 клас; 8-12 клас
Записвания при директорите на училища до 23 февруари 2022 г.
Месец април
1. Общинско великденско състезание по волейбол с една възрастова група 7-12 клас.
Записвания при директорите на училища до 11 април 2022 г.
Месец май – 17 май Ден на българския спорт
1. Общински турнир по Футбол на малки врати в три възрастови групи: 1-4 клас; 5-7 клас; 8-12 клас
2. Общински турнир по тенис на маса в три възрастови групи: 1-4 клас; 5-7 клас; 8-12 клас
Записвания при директорите на училища до 3 май 2022 г.
Месец юни
1 юни - Общинско състезание по Подвижни игри (1-4 клас)
Записвания при директорите на училища до 17 май 2022 г.
Общински турнир по плажен волейбол по двойки
Записвания при директорите на училища до 01 юни 2022 г.
Месец септември
Общинско състезание по Подвижни игри (1-4 клас)
Месец октомври
Общински турнир по Футбол на малки врати в три възрастови групи: 1-4 клас; 5-7 клас; 8-12 клас
Месец ноември
Общинско състезание по волейбол с една възрастова група 7-12 клас.
Общински турнир по шах за ученици в 3 възрастови групи: 1-4 клас; 5-7 клас; 8-12 клас
Месец декември
Общински турнир по тенис на маса в три възрастови групи: 1-4 клас; 5-7 клас; 8-12 клас