Бойко Борисов: Мобилизираме 4,5 млрд. лв. ресурс за мерки към бизнеса и заетостта

Сподели: 
Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка редовно правителствено заседание на 25 март

На 24 март от Правителството обявиха пакет с икономически мерки, които са насочени към преодоляване на последиците от ограниченията във връзка с борбата с разпространението на коронавируса в България. Пресконференцията, в която участваха премиерът Бойко Борисов и министри от кабинета, се проведе часове след като в Държавен вестник беше обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

„Правителството отделя половин милиард лева за увеличените разходи и за заплащане в системите на Министерство на здравеопазването, Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи“, съобщи министър-председателят.

Борисов заяви, че се мобилизират 4,5 милиарда лева ресурс за мерки, насочени към бизнеса и заетостта. Той посочи, че в тази сума влиза капитализиране на Българската банка за развитие със средства, които ще служат за държавно гарантиране на кредити за бизнеса в размер на 2,5 милиарда лева. Премиерът отбеляза, че по отношение на възможността държавата да изплаща 60% от заплатата на служители на фирми, засегнати от кризата, а 40% – работодателят, се очаква разходите за бюджета да надминат един милиард лева.

200 милиона лева са насочени към възможности за безлихвени потребителски кредити до 1500 лв.

на лица, които са в неплатен отпуск, при запазване на трудовите правоотношения“, посочи министър-председателят. По отношение на тази мярка министърът на финансите Владислав Горанов допълни, че това са кредити, които търговските банки ще отпускат на физически лица в неплатен отпуск поради временно прекратяване на дейността от работодател. „С мерките, които презентираме, сме опитали да покрием всички ситуации, в които може да попадне един човек в следващите няколко месеца“, коментира финансовият министър.

Той допълни, че друга мярка, насочена към фирмите, е отлагането на плащането на корпоративния данък. Допълнително до 30 юни беше удължен срокът, в който местните данъци и такси могат да се заплащат с отстъпка. Премиерът Борисов припомни, че освен това бяха удължени сроковете за подмяна на личните документи, за деклариране на газовите уредби, за рецептурните книжки и др.

С 20 милиона лева ще бъде увеличен бюджетът на патронажната грижа,

припомни министърът на труда и социалните политика Деница Сачева. „По този начин ще бъдат включени още общо 12 000 потребители, така че около 25 000 души – възрастни и хора с увреждания, ще имат достъп до интегрирани услуги. Това означава не само да получават храна и медикаменти, но и други услуги, от които те имат нужда“, подчерта Сачева. Има готовност до 1500 тона пакети с хранителни продукти да бъдат раздадени за всички нуждаещи се, допълни министърът на труда и социалната политика.

Още е рано да се говори за поемане на допълнителен държавен дълг, категоричен беше премиерът. „Ако трябва, ще вземем дълг, но дългът трябва да дойде, когато сме похарчили парите – засега не виждам защо да задължавам следващото поколение. Ако се стегнем, спокойно месец и половина-два ще удържим“, коментира министър-председателят.

На проведеното на 25 март заседание на Правителството част от обявените мерки бяха „облечени“ в законова форма. Министерският съвет прие решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на „Българска банка за развитие“ АД, гр. София (ББР). С решението се даде съгласие държавата да увеличи акционерното си участие в капитала на ББР чрез парични вноски на обща стойност до 700 000 000 лева.

Средствата от увеличаването на капитала на „Българска банка за развитие“ ще се използват за изпълнение на мерки за подпомагане на икономиката във връзка с епидемията от COVID-19, в т.ч. за издаване на портфейлни гаранции към банките, които да им позволят да предоставят по-гъвкави условия за бизнес кредити за определен период при определени условия и индивидуална преценка на всеки конкретен случай.

Meрките, които се предвижда ББР да предприеме, целят

осигуряване на достъп до финансиране за поддържане на оборота и дейността на малки и средни предприятия,

засегнати от пандемията на COVID-19, с цел намаляване до минимум на рисковете от изпадане в криза на ликвидност и превантивна подкрепа на бизнеса, в т.ч. и чрез споделяне на риска с търговските банки в страната.

С друго свое решение Правителството одобри подаването на искане за получаване на разрешение за прилагане на освобождаване от мита и ДДС при внос на стоки от медицински характер, свързани с борбата с COVID-19, чрез включване в общо решение на Европейската комисия (ЕК). Искането е за включване в първото общо решение на ЕК за разрешаване на прилагането на освобождаване от облагане с мита и ДДС върху вноса на стоки от медицински характер и за стоките, внасяни от агенции за подпомагане при бедствия, с цел удовлетворяване на нуждите, свързани с тяхната дейност, за времетраенето на интервенцията.