България вече не е в извънредна епидемична обстановка

Сподели: 

От днес (1 април) отпадна въведената в България извънредна епидемична обстановка. С това се премахнаха и въведените в страната противоепидемични мерки, като те станаха с препоръчителен характер. Така вече не е задължително носенето на защитна маска за лице на обществени места, спазването на физическа дистанция, ограниченията в броя на лицата, които могат да посещават едновременно обекти на закрито, ограниченията при посещение на присъствено обучение, забраната за свиждания в болниците и заведенията за социални услуги. Спират работа и обособените COVID-зони.
Все пак здравните власти отбелязват, че и след отпадане на извънредната обстановка е силно препоръчително носенето на защитна маска за лице в градския транспорт, лечебните заведения, както и когато има струпване на много хора на открито.
Остава обаче в сила изискването за предоставяне на цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от PCR или антигенен тест или аналогичен документ на граничните пунктове.
Въпреки отпадането на извънредната епидемична обстановка продължават мерките за подкрепа на засегнатите от пандемията сектори, както и на пенсионерите и хората с увреждания. От Министерството на труда и социалната политика информираха, че Ковид добавките към пенсиите на всички пенсионери, в размер на 60 лв., ще се изплащат до края на юни 2022 г. Националният осигурителен институт ще продължи да превежда и еднократната добавка от 75 лв. на всички пенсионери, които в периода от 1 януари до 30 юни 2022 г. завършат пълен ваксинационен курс срещу ковид или имат поставена първа доза от 1 до 30 юни. До юни включително ще се изплащат и изравнителни добавки към пенсиите на хората, които през януари 2022 г. са получили по-ниска обща сума от сбора на ковид добавка и пенсия в сравнение с декември  2021 г.
ТЕЛК решенията, чийто срок е изтекъл по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, ще важат до 30 юни. До същата дата служебно се удължава и срокът за изплащане на пенсиите за инвалидност по експертни решения, които са изтекли по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. Тези  пенсии ще продължат да се получават и след 30 юни 2022 г., ако дотогава хората са преосвидетелствани и в Националния осигурителен институт са постъпили данни за определения нов срок на инвалидността.
През цялата 2022 г. до 90 дни неплатен отпуск ще се зачита за трудов и осигурителен стаж.
Действието на мярката „60 на 40“ също беше удължено до 30 юни при запазване на досегашните условия за подкрепа за запазване на работните места. Решението беше прието на проведеното преди дни заседание на Министерски съвет. Така ще продължи изплащането на средства за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността.
Фирмите, учредени преди 1 януари 2020 г., ще получат от държавата 60 на сто от осигурителния доход на работниците и служителите за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. За да имат това право, приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за средства, трябва да са намалели с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2019 г. При спад с не по-малко от 30%, подкрепата от държавата ще е 50 на сто от осигурителния доход за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя.
Фирмите, учредени след 1 януари 2020 г., ще имат право на средства от 60 на сто от осигурителния доход на работниците и служителите за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя, ако приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за подкрепа, са се понижили с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2020 г. При намаление с не по-малко от 30%, държавата ще ги подкрепя с 50 на сто от осигурителния доход за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. Сред изискванията към работодателите е да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски преди 1 януари 2021 г.
Работодателите, кандидатстващи за изплащане на средства за май 2022 г., могат да подават заявления до 10 юни 2022 г. За месец юни работодателите ще кандидатстват при условията, по реда и в сроковете за май 2022 г. Финансовите средства ще се превеждат на работодателя по банков път от Националния осигурителен институт. Информация за условията и реда за кандидатстване ще бъде публикувана на интернет страницата на Агенцията по заетостта и обявена в дирекции „Бюро по труда“.