България и Румъния с общ проект за подобряване на условията за корабоплаване в българо-румънския участък на Дунав

Сподели: 

Министерският съвет потвърди действията на министъра на транспорта и съобщенията, свързани с подписване от името на правителството на Република България на писмото за взаимен ангажимент между Министерството на транспорта и съобщенията на България и Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния за съвместно кандидатстване по проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав - FAST Danube 2”.

Проектът е подаден за финансиране по Механизма за свързана Европа, сектор „Транспорт“ 2021-2027 г. на 30.01.2024г. Българската и румънската страна подготвиха съвместно предложение за кандидатстване по проекта, като целта е подобряване на условията за корабоплаване в общия участък на р. Дунав.