Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

Сподели: 

На интернет страницата на Министерството на образованието и науката е публикувана заповедта на министър Сашо Пенов, с която се определя график на учебното време за учебната 2022/2023 година. Четири са ваканциите, които ще зарадват учениците – есенна, коледна, междусрочна и пролетна. Освен това неучебни ще бъдат и дните, в които ще се проведат държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания след VII клас и IX клас.
Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:
29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас
Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година: 06.02.2023 г. – I – XII клас
Неучебни дни
19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас
Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:
16.05.2023. г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)