Валери Василев, председател на групата на ПП ГЕРБ в ОбС – Видин: Партийната структура е още по-единна и здрава

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Василев, беше обявено, че се подготвя споразумение между ГЕРБ и СДС. Разкажете повече за това.
Валери Василев: Работи се по такова споразумение между ПП ГЕРБ, от една страна и СДС и коалицията от десни партии, с която СДС се яви на местните избори. Споразумението ще бъде за общо управление на община Видин. Подписването му е обусловено от това, че ние имаме еднакво виждане за развитието на общината, следваме една и съща посока. Необходимостта идва от обстоятелството, че едно такова споразумение ще даде възможност на първо място да се реализират най-добрите идеи за развитие на общината, като бъдат впрегнати усилията на повече хора. От друга страна, споразумението ще даде възможност по-спокойно да се работи в Общински съвет.
Друга причина да смятам, че едно такова споразумение ще е полезно е, че групата на ПП ГЕРБ в момента не гласува единно. Има общински съветници от нашата група, които  гласуваха в противовес на политическите решения на групата, визирам гласуването на бюджета на Община Видин.
„НИЕ“: Това споразумение означава ли, че ПП ГЕРБ ще подкрепя всички предложения на своя своеобразен коалиционен партньор?
Валери Василев: В споразумението ще бъдат разписани посоки на развитие, които декларираме, че ще подкрепим. Но ако колегите се опитат да се отклонят от съгласуваната посока, ние ще действаме като коректив.
Практика е общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ да се събираме преди всяко заседание на Общинския съвет, за да обсъдим внесените предложения и да вземем политическо решение за начина на гласуване. Предполагам, че след подписване на споразумението ще се събираме в по-широк формат, и с колегите от СДС. Разбира се, сигурно не за всичко ще постигаме съгласие. Възможно е по конкретни теми решението да е всеки общински съветник да гласува по съвест.
Целта на споразумението е да даде рамката и ние, представителите на десните партии, да вървим в една посока. Но не на всяка цена и във всичко!
„НИЕ“: А вървенето в една посока би ли могло да доведе до общо явяване на парламентарните избори през 2021 година?
Валери Василев: Това решение ще бъде взето от Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ и от ръководството на СДС на национално ниво. Очакванията ни са, че то ще се случи, но преди да има решение на ръководните органи на двете партии никой не би могъл да отговори с абсолютна сигурност на този въпрос.
„НИЕ“: Когато стана ясно, че се подготвя такова споразумение, веднага последваха коментари, че така се разпределят постове и т.н.
Валери Василев: Това обединение няма за цел от наша страна кадруване в Община Видин. Аз определено смятам, че когато един човек е избран, пряко, трябва да му се даде възможност да реализира своята програма. Не е нормално, когато един новоизбран кмет предлага бюджет, от самото начало да има опити да се блокира.
Затова смятам, че неподкрепянето на бюджета беше грешка от страна на колегите, които гласуваха  „против“. В крайна сметка бюджетът залага рамката, в него се предвиждат конкретни приходи и разходи. Мнозинството съветници от групата на ПП ГЕРБ преценихме, че този бюджет е приемлив и да се даде шанс на кмета да изпълни програмата, с която беше избран. Както знаете, всеки бюджет може да бъде променян и актуализиран. Така че според мен спорът беше по-скоро политически.
„НИЕ“: Засегнахте въпроса за не пълното единство в групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет – Видин. Два пъти се сменя председателят на тази група. Каква е ситуацията в момента?
Валери Василев: Темата е трудна за мен, защото и аз се оказах въвлечен в тези събития. Но накратко, още в началото на мандата при гласуването за  председател на групата общински съветници на ПП ГЕРБ, мнозинството гласува за мен и бях обявен за председател. След номинацията на г-жа Албена Георгиева за областен координатор и общински ръководител на ПП ГЕРБ - Видин, по нейно настаняване се извърши прегласуване. Нейното предложение беше г-н Калин Каменов да стане председател. Съобразихме се с нейното желание и всички гласувахме за него. Около месец по-късно г-н Калин Каменов си даде отвод.
„НИЕ“: Как ще коментирате като цяло ситуацията в Общинския съвет?
Валери Василев: Коментарът ми е, че БСП дълго време е опозиция, което ги превърна в демагози и популисти.  В следствие на това в Общинския съвет се налага да се занимаваме с безсмислени спорове, от които те се опитват да изкарат някакви политически дивиденти. Ще дам пример, който дори звучи смехотворно, но е показателен. От Дирекция „Бюро по труда“ поискаха да им бъде предоставено конкретно помещение в Дунавци, Община Видин имаше възможност да го предостави, но БСП прецениха, че инвалидите нямало как да стигнат до това помещение, защото е на третия етаж. Поради това че съветниците на БСП не гласуваха това предложение, накарахме всички жители на гр. Дунавци, в т.ч. и инвалидите да пътуват до Видин и да се качват на втория етаж на сградата на „Бюрото по труда“.
Сега има внесено искане за свикване на извънредно заседание на Общинския съвет заради корона вируса. Според мен Държавата взема необходимите мерки и с тези дебати само насаждаме страхове и паника в населението.
Така под знамето на лозунга „грижа за хората“ често водим безсмислени дебати. Това е още един мотив десните сили да се обединим, за да не допуснем да надделеят подобни влияния в Общинския съвет. Моето мнение е, че в Общински съвет - Видин има достатъчно здравомислещи общински съветници и много скоро този орган ще заработи по-спокойно и ще изпълни своята задача – да работи в името на развитието на общината.
Говорейки за работата на Общинския съвет, искам да обърна внимание, че заседанията на сформираните постоянни комисии към него са изключително важни. В Общинския съвет има  специалисти в различни професионални области и няма как един лекар да е специалист по финанси, а един педагог да е специалист по здравеопазване. Разбира се, невинаги решенията на дадена постоянна комисия са единодушни – има общински съветници, които са против или с особено мнение. Но така или иначе постоянните комисии са мястото, където общинските съветници могат да си изяснят всичко по предложенията, защото там присъства кметът, заместник-кметове, директори на дирекции, началници и специалисти в отделите на общинската администрация. Много е неприятно общински съветник, който не е присъствал на заседание на постоянните комисии, на сесията да задава въпроси по проблеми, които вече са изяснени.
„НИЕ“: Ще бъде ли възстановена практиката от предходния мандат за приемни дни на общинските съветници от ПП ГЕРБ?
Валери Василев: Да. Общинските съветници от ПП ГЕРБ възобновяваме приемните дни. Скоро ще бъде обявен графикът за тях. Всяка седмица ще се обявява кои общински съветници ще са на разположение на гражданите на общината в рамките на приемния ден.
През предходния мандат аз имах възможност да участвам в такива приемни дни. На всички обявени срещи е имало граждани, които идват и споделят свои предложения, виждания, проблеми – като започнем от най-дребни, дори битови проблеми, и стигнем до проблеми на цели квартали и населени места. Според мен това е полезно, защото така напипваме „пулса“ на обществото.
„НИЕ“: След сътресенията, които се случиха в общинската организация на ПП ГЕРБ – Видин в края на миналата година, каква е ситуацията към момента?
Валери Василев: Смятам, че са напълно преодолени. Според мен Емилиян Енчев, който беше служебно назначен за общински ръководител на ПП ГЕРБ - Видин, е едно добро попадение. Офисът на партията в „Речна гара“ работи пълноценно. Назначени са двама технически сътрудници и обстановката за работа отново е спокойна и приятна. Има подадени значителен брой нови заявления от хора, които желаят да станат членове на ПП ГЕРБ.
Мисля, че процесите, които се развиваха, имаха оздравителен ефект и сега партийната структура е още по-единна и здрава.
в. "НИЕ", бр. 9/2 март