Видинската районна пожарна служба с нов началник

Сподели: 

Главен инспектор Димчо Горанов поема ръководството на Районна служба „Пожарна безопасност и зашита на населението“ – Видин (РСПБЗН). Досегашният началник – главен инспектор Георги Георгиев, е преназначен на длъжността началник на сектор „Превантивна и контролна дейност” в регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението – Видин (РДПБЗН).
Главен инспектор Димчо Горанов е завършил факултет “Пожарна и аварийна безопасност” в АМВР през 2004 г. Професионалната му кариера във Вътрешното министерство започва през 1997 г. в гр. Лом. През м. май 2011 г. е преназначен в РСПБЗН-Кула, а през м. септември същата година - във Видин. Главен инспектор Горанов е награждаван многократно за постигнати резултати в работата си.
Главен инспектор Георги Георгиев е завършил факултет “Пожарна и аварийна безопасност” в АМВР през 2001 г. Професионалната му кариера във Вътрешното министерство започва през есента на 2001 г. в Плевен, а от януари 2002 г. е преназначен в РСПБЗН-Видин. От декември 2014 г. той е началник на пожарната служба в областния град. Главен инспектор Георгиев е награждаван многократно за проявен висок професионализъм и постигнати резултати в работата си.