Видинска детска градина работи по екопроект

Сподели: 

Екипът на ДГ „Зорница“ и филиал „Щастливо детство“ спечели проект по Национална програма на Министерството на околната среда и водите и ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда), кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“, на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Вчера (18 май) бе направена презентация на проекта, носещ името „Всички заедно – за чиста околна среда“, на която присъства и секретарят на Община Видин Валери Димитров.
В началото на събитието деца от група „Мечо Пух“ изнесоха кратка програма. След това директорът на детското заведение Светлана Петкова представи подробно основните цели и дейности, заложени в проекта, пред учители, родители и гости. Намерението е да се поставят основите на екосъобразно поведение у децата и да се стимулира здравословният начин на живот на открито. Планувани са различни дейности, като предстои да се проведат дни, в които деца, родители и персонал ще почистят заедно дворовете на детските градини; ще се организират учебни занимания на открито, свързани с промените в природата; ще има и практически занимания заедно с родителите, с цел формиране на екологична култура; ще бъде организирана изложба със снимки и предмети, направени по време на заниманията.
В рамките на проекта ще се закупят съоръжения за игри и обучение и ще се монтират в дворовете на двете детски градини. Светлана Петкова припомни, че ДГ „Зорница“ има изградена една еко площадка по друг спечелен проект. Сега тук ще се монтират още нови съоръжения – беседка, два броя маси и пейки за уроци и игри на открито, люлка и кошчета за разделно събиране на отпадъци. А във филиал „Щастливо детство“ придобивката ще е комбинирано съоръжение за игра.
Стойността на проекта е 7 500 лв. и той трябва да бъде реализиран до края на месец октомври тази година.