Видинска област получава близо 9,3 млн. лв. допълнителни средства за ремонти

Сподели: 

Видинска област получава  9,264  млн. лв допълнителни средства за ремонти в общините. Средствата са от бюджета, които в края на 2020 г. получават с решение на  Правителството седем от общо 11 общини от Видинска област. Средствата са целеви за възстановяване на инфраструктурни обекти, ремонтни дейности на сгради и улици в населените места на общините Видин, Кула, Ружинци, Чупрене, Ново село, Брегово и Бойница. Сумите са отпуснати с Постановление на Министерски съвет.
Трансферът по бюджета на Община Видин е в общ размер на 2,75 млн лв. С отпуснатите средства се предвижда извършването на ремонтни дейности на паркинги и улици.
1,98 млн лв. са средствата по бюджета на Община Брегово. От тях 1,8 млн. лв.  целево са за подобряване на инфраструктурата на улици в населените места в общината, а с 180 000 лв. Общината трябва да възстанови и ремонтира покрива и  сградата на Домашния социален патронаж в град Брегово.
Трансфер в размер на 800 000 лв. е постановен по бюджета на Община Бойница за извършването на основен ремонт на улиците в населените места – Бойница, Бориловец, Раброво и Шишенци.
В Постановлението на Министерски съвет са отпуснати средства в размер на 1 млн. лв. по бюджета на Община Кула. Целево от тях 250 000 лв.  са за ремонт и благоустрояване на двора и прилежащото пространството на ДГ „Звънче” в град Кула. С 450 000 лв. трябва да се извърши ремонт на дворното пространство и спортната площадка на СУ „Васил Левски” в Кула. За цялостен ремонт на сградите на два Центъра от семеен тип за настаняване на възрастни хора с психически заболявания в Кула са отпуснати 300 000 лв.
За цялостно преустройство на сградата в Защитеното жилище за лица с психически разстройства в община Ново село МС отпуска 333 888  лв.
Община Ружинци получава допълнителни средства в размер на  1,4 млн. лв. От тях  с 900 000 лв. трябва да се извърши основен ремонт на уличната мрежа в населените места в общината. 500 000 лв. се отпускат за ремонт и благоустрояване на сградата на читалище „Христо Ботев” и прилежащата инфраструктура в село Дреновец.
Община Чупрене получава допълнителни средства в размер на 1 млн. лв. за ремонт и реконструкция на улици в селата Чупрене и Горни Лом.
Тези трансфери към седем общини от Видинска област са израз на загриженост от страна на правителството и лично на премиера Борисов към хората от Северозапада. Така коментира решението на МС за отпускане на допълнителни средства към българските общини депутатът Владимир Тошев.
„За поредна година ПП ГЕРБ доказва, че благоустрояването на населените места и прилежащата инфраструктура е във фокуса на централната и общинските власти, като се използват всички инструменти и лостове“, допълни Тошев. И като пример посочи  изграждащата се магистрала Видин – Ботевград, дълго очаквана от населението.
„Предколедно пожелавам все повече мои съграждани, хората от Видинско, да оценят направеното от трите правителства на Бойко Борисов за региона и да се завърнат в прекрасните ни села и градове, за да работим заедно за изравняването ни с южните български общини“ каза още Владимир Тошев.