Видинските общински съветници изразиха в декларация притеснение от състоянието на дигите и речните корита

Сподели: 

Видинските общински съветници приеха декларация, в която изразяват безпокойството си от състоянието на защитните речни диги в община Видин. Повод за това са неотдавнашните тежки наводнения и последвалите от това поражения по жилища, обществени сгради и инфраструктура на територията на област Пловдив. В документа, който е адресиран до министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и областния управител на Видин Огнян Асенов, общинските съветници посочват: „… с оглед критичното състояние на някои от дигите и речните корита в община Видин, сме силно обезпокоени и Ви молим да се предприемат конкретни превантивни мерки, с цел да не се допусне скъсване и пропадания на диги и преливане на реки, което би довело до тежки и непредвидими последствия на територията на община Видин и област Видин“.
В декларацията се отбелязва още, че дигите на места са с нарушена цялост, а речните корита са обрасли с дървета и храсти, което затруднява оттока. Затова общинските съветници искат да бъде сформиране комисия и да се извърши съвместна проверка, при която да бъде огледано състоянието на дигите и речните корита в община Видин. Членовете на местния парламент също така призовават, на база направения оглед на дигите и речните корита, да се възложи на компетентните институции тяхното почистване, укрепване и подобряването на експлоатационните им качества.
Във връзка с декларацията, общинският съветник Пламен Трифонов припомни събитията от 2014 година, когато заради скъсана дига на река Делейнска край село Иново бяха наводнени земеделски земи. Четири години по-късно – през 2018 година, в следствие на усложнената хидрометеорологична обстановка, дигата отново се скъса, този път в друг участък – в района на моста на пътя за Брегово, което наложи и обявяване на бедствено положение в село Иново. „Държавният служител, държавният чиновник се сеща тогава, когато или го натиснат, или стане беля. И след това отново ще падне върху Общината, защото всички ще искат Общината да отстрани повредата. Трябва да се ангажират държавните институции с проблема“, категоричен беше Пламен Трифонов.
Председателят на Общинския съвет Генади Велков обясни, че декларацията е съгласувана с всички председатели на групи. „Мисля, че тя достатъчно ясно показва нашата загриженост. Наистина, най-застрашени са Градец, където се намират две реки, Рупци, Акациево и Иново. Това не означава, че другите населени места не са – имаше при предишен областен управител проект за почистване, нищо не се случи. Дигите няма как да ги почисти Общината – първо, защото нямаме достатъчно средства и второ, защото не са общинска собственост“, отбеляза Генади Велков.
При последвалото гласуване декларацията бе приета с гласовете на всички присъстващи общински съветници.