Видин бе част от информационна кампания по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“

Сподели: 

Информационно събитие за представяне на възможностите пред предприятията за получаване на средства за разработване на иновации се проведе във Видин. Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”  към Министерството на иновациите и растежа представиха процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ пред заинтересованите страни, като разясниха стъпките и условията за кандидатстване по програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

Основната цел на процедурата е да се предостави фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027. Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация, а кандидатстването на големи предприятия е допустимо единствено в партньорство с МСП.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 127 млн. лв. В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 15.05.2024 г.

Събитието се проведе в залата на Общинския съвет. Присъстваха Емилиян Енчев, секретар на Община Видин, представители на Видинска търговско-промишлена палата, Дирекция „Бюро по труда“-Видин и местни фирми.