Видин е домакин на трансгранично обучение и дебат „Регионално развитие и политика на сближаване преди и след 2020 г.“

Сподели: 

Видин е домакин на трансгранично обучение и дебат „Регионално развитие и политика на сближаване преди и след 2020 г.“. В събитието взе участие кметът на общината д-р Цветан Ценков. Той приветства участниците и гостите в двудневния форум, който се организира от центровете „Еurope Direct-Видин“ и „Еurope Direct – Южна Олтения“, Румъния – част от мрежата на Европейския съюз за информация и съдействие „Еurope Direct“ и официални партньори на Европейската комисия, в сътрудничество с Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия и Представителството на Европейската комисия в България. „Видин се променя благодарение на Европейския съюз, затова е важно и връзките ни с Румъния все повече да се задълбочават през следващия програмен период“, каза д-р Ценков.    
 По време на дебата заместник-кметът по Европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова представи добри практики за насърчаване политиката на регионално равнище, чрез инструментите на Европейския съюз и Европейските фондове за Северозападния регион. Заместник-кметът обърна специално внимание на проекти, реализирани по Оперативните програми „Транспорт“, „Региони в растеж“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, както и по национални програми. Тодорова посочи изградения Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура, реконструкция на централната пешеходна зона, обновяване на детски градини, създаване на социални жилища, саниране на многофамилни жилищни и обществени сгради, парк „Рова“, музей „Кръстата казарма“ и др.  Тя допълни, че продължава   модернизирането на образователната инфраструктура по   проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин” за Средно училище „Цар Симеон Велики“ и Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“.
Гост на форума беше и заместник областният управител на област Видин Лъчезар Попиванов, който заяви, че през новия програмен период на Европейския съюз - 2021-2027 г., ще се разчита на по-гъвкава рамка при изготвяне на проекти.
Чрез видео връзка от Брюксел в трансграничното обуение се включи Ангел Беремлийски, ръководител на Главна Дирекция „Регионална и селищна политика.“ Той разясни бъдещите приоритети на новата Европейска комисия в сферата на образованието, научноизследователската дейност, иновациите и намаляването на регионалните различия. Стана ясно, че за страната ни ще има по-голям финансов ресурс.
В рамките на форума през вчерашния ден се проведе инфотур, като участниците посетиха най-мащабния проект, който Община Видин реализира през последните години - новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води, която е и най-модерното съоръжение от този род в страната, както и други обекти, финансирани с европейски средства.
Общинска пресслужба