Видин и Крайова задълбочават сътрудничеството си

Сподели: 

Кметовете на Видин и на Крайова д-р Цветан Ценков и Лия Олгуца Василеску са обсъдили задълбочаване на сътрудничеството между двете общини, с фокус върху реализирането на трансгранични проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз.. От пресцентъра на Община Видин напомниха, че до момента Видин и Крайова не са си партнирали по съвместни проекти. Именно с цел активизиране на сътрудничеството на 1 февруари в Крайова е биладелегация от Видин, включваща кмета на община там председателя на Общинския съвет Генади Велков, заместник-кмета Десислава Тодорова и експерти в разработването на проекти. От румънска страна в разговорите е участвал и председателят на Окръжния съвет на Долж Козмин Василе.
Обсъдени са конкретни идеи, като на първо място усилията ще бъдат насочени към кандидатстване с проекти за трансгранично сътрудничество в областта на туризма и културно-историческото наследство. Като обект от страна на Община Видин ще бъде включен Крайдунавският парк, който ще бъде модернизиран и реновиран и така ще се превърне в още по-привлекателно място за туристите. Намерението е да се привлече финансиране по две от осите на програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България: за културна инфраструктура и туризъм и за зелена инфраструктура, обясниха от Община Видин.
Договорено е също така да се кандидатства с общи проекти в сферата на образователната инфраструктура и обмяната на опит между ученици от Видин и Крайова. Обсъдени са и други важни за Община Видин проекти, които не са допустими по Програмата за трансгранично сътрудничество, но ще продължи съвместната работа за търсене на други подходящи източници за тяхното финансиране. Пример за такива проекти са за изграждане на консервна фабрика и създаване на плодово-зеленчукова борса. По време на разговорите като области, които предлагат значителни възможности за сътрудничество, са идентифицирани още транспортната инфраструктура и здравеопазването.
Долж е един от успешно развиващите се в икономическо отношение райони на Румъния. Затова Община Видин ще разчита на обмяна на опит във връзка с изграждането на индустриални паркове и заимстването на добри практики в привличането на инвеститори.