Висок интерес към откритите приемни на ОИЦ-Видин

Сподели: 
Секретарят на Община Чупрене Асен Джунински с управителката на ОИЦ Мариела Савкова
Кметът на община Ружинци Александър Александров се е включил в приемната на ОИЦ
Висок интерес е имало на откритите приемни на екипа на ОИЦ

Жителите на Чупрене, Ружинци, Димово и Белоградчик с въпроси за ПРСР и предстоящите възможности за финансиране от ЕСИФ
С висок интерес са стартирали откритите приемни на екипа на Областен информационен център – Видин (ОИЦ). В първите приемни – в Чупрене, Ружинци, Димово и Белоградчик, местните жители са проявили интерес към възможностите за финансиране от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от ОИЦ. Потенциалните бенефициенти очакват отново да има безвъзмездна подкрепа за младите фермери, като виждат в това възможност за развитие на собствени стопанства и възстановяване отглеждането на традиционни култури и животински видове в четирите общини.
Отново с финансиране от ПРСР, местните стопани могат да реализират инвестиции в мерки за преодоляване на последствията от неблагоприятните климатични явления и катастрофични събития, особено от болестите засегнали птици и животни. Екипът на ОИЦ - Видин е представил подробно на заинтересовани животновъди и мярката „Инвестиции в земеделски стопанства“. С потенциални бенефициенти е коментирана и възможността за подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки, което ще стимулира местните производители и ще ги направи по-конкурентоспособни.
Възстановяването и реставрацията на православните храмове, което е допустимо по актуалната подмярка 7.6 на ПРСР, също е било представено на местните жители. Залесяването и поддръжката на горските площи (подмярка 8.1) е бил друг акцент в разговорите с посетителите на откритите приемни, посочиха от ОИЦ.
Голям интерес е бил проявен и към икономическите мерки, свързани с преодоляване на последствията от COVID-19. Екипът на Областния информационен център е представил на заинтересованите лица информация и материали за мерките, финансирани пряко от държавния бюджет на Република България, коментирали са с посетителите и ефекта и очакванията от процедурата за подкрепа на микро и малките фирми и предстоящата процедура за безвъзмездно финансиране на средните предприятия.
Експертите от ОИЦ – Видин са провели и отделни срещи с общинските администрации, традиционни партньори на Центъра през годините. С кмета на община Чупрене Анжело Добричов са коментирани процедури за развитие на туризма и екологията, както и възможността за местна инициативна група. Кметът на община Ружинци Александър Александров се е включил в приемната на ОИЦ.
Откритите приемни на Областния информационен център са продължили и на 2 и 3 юли в Бойница, Кула и Брегово. Потенциалните бенефициенти от останалите общини в областта ще могат да зададат на място, в центъра на своето селище, своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от ЕС на следните дати:
Ново село – 6 юли 2020 г., понеделник, от 10,30 ч.;
Макреш – 7 юли 2020 г., вторник, от 10,30 ч.;
Грамада – 8 юли 2020 г., сряда, от 10,30 ч.;
Видин – 9 юли 2020 г., четвъртък, от 10,30 ч., пред сградата на Банка ДСК;