Владимир Владимиров, кмет на община Кула: Благодарни сме на Правителството, на премиера Бойко Борисов, които за поредна година подпомагат с допълнителни финансови средства българските общини, с които те могат да решават важни за населените места и хората

Сподели: 

Новината за отпускането на допълнителни финансови средства в размер на 1 милион лева за Община Кула ни зарадва, защото 2020 година се оказа доста сложна, особено след 13 март, когато се обяви извънредното положение във връзка с епидемията от COVID-19. Благодарни сме на Правителството, на премиера Бойко Борисов, които за поредна години подпомагат с допълнителни финансови средства българските общини, с които те могат да решават важни за населените места и хората проблеми.
Щастливи сме, че ще можем да завършим стартиралите през годината ремонтни дейности на СУ „Васил Левски“ в град Кула. Със собствени средства от капиталовите разходи до момента подменихме покрива на училището, изпълнихме почти всички мерки за енергийна ефективност. Но не успяхме, поради липса на средства, да подменим настилката пред училището и откритата спортна площадка, да възстановим оградата, която на доста места е паднала, да се ремонтира осветлението. Сега с отпуснатите от Правителството 450 000 лева ще довършим  ремонта на СУ „Васил Левски”, ще обновим двора и прилежащото пространство, ще обновим спортната площадка.
Целево получаваме и  250 000 лева за ремонт и благоустрояване на ДГ „Звънче”, за която сме предвидили подмяна на плочника в двора на детската градина и неговото благоустрояване. Ще обновим и закупим нови съоръженията за игра на децата, които ще отговарят на съвременните изисквания. 
Пандемията от Ковид-19 постави много сериозни проблеми пред нас като администрация. Особено сериозни са те за опазването живота и здравето на хората в  двата Центъра от семеен тип, в които са настанени възрастни хора с психични заболявания, като нашата цел е да им създадем отлични условия за живот. Затова и средствата, които Правителството ни отпуска в размер на 300 000 лева ще ни позволят  за извършим спешни ремонтни дейности и реконструкции на сградите на двата Центъра.
С решението за допълнителни средства за общините ПП ГЕРБ, като управляваща партия, доказва, че благоустрояването на населените места и прилежащата инфраструктура е във фокуса на централната и общинските власти, като се използват всички инструменти и лостове. Тези трансфери към Община Кула и останалите шест общини от Видинска област са израз на загриженост от страна на Правителството и лично на премиера Борисов към хората от Северозапада.