Владимир Владимиров, кмет на Община Кула: Нямам притеснения за финансовия завършек на годината

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Владимиров, навлязохме вече в четвъртото тримесечие на годината. Как стои във финансово отношение Община Кула, имате ли някакви притеснения относно изпълнението на бюджета?
Владимир Владимиров: Надявам се, както предишните години – финансовият резултат да е добър. Не само се надявам, сигурен съм, защото в предходните тримесечия нямаме задължения или просрочени плащания. Общинските такси, парите от местни данъци и от наеми на общинско имущество се събират ритмично. Така че нямам притеснения за финансовия завършек на годината.
Разбира се, изправени сме пред определени предизвикателства. Например при такса битови отпадъци, въпреки че се събират в голям процент парите, които са дължими от населението, сумата е недостатъчна и в минали години сме дофинансирали това перо с допълнително пари. Тази година това необходимо дофинансиране ще е двойно по-голямо. Другото притеснително нещо е растящата цена на тока. До тази година парите, които са предвиждани в общинския бюджет за разходите за улично осветление, са били достатъчно – сега се наложи да актуализираме бюджета, защото нямаше да стигнат пари за останалите три месеца от годината. Цената на ел. енергията скочи двойно – обсъждаше се да се изключва уличното осветление в малките часове на нощта, между 12 в полунощ и 4 часа сутринта, но масовото мнение беше, че има засега средства, за да се покрие този извънреден разход в бюджета. Още повече че се надяваме и държавата да компенсира част от тези непредвидени разходи за общините.
„НИЕ“: Изпреварихте въпроса ми. Очаквате ли помощ от държавата? Темата с покачващите се разходи за ел. енергия е била обсъдена и на последното заседание на Сдружението на Общините – има ли някакви сигнали, че държавата ще протегне ръка на общините? И с колко се наложи да актуализирате бюджета, за да покриете по-високите разходи за ток?
Владимир Владимиров:
С 15 000 лв. е актуализиран бюджетът – надявам се да са достатъчни. По отношение на въпроса за подкрепата от държавата – по принцип не е прецедент общините да получават пари от държавния бюджет за компенсиране на разходите в дадени сфери, такъв е примерът със субсидирането на линии от междуселищния транспорт. Надявам се, че ще се компенсират и непредвидените разходи за общините, породени от сериозното покачване на цените на ел. енергията. Но фактурите на енергийния оператор пристигат всеки месец и ако не ги плащаме своевременно, енергодружеството по сегашното законодателство ще има пълно право да спре електроснабдяването на Общината. Така че трябва Общината да намери средства да си плаща ритмично тока в законоустановения срок – ако парите за компенсация от държавата дойдат януари месец, например, пак ще са добре дошли, но няма как да ги чакаме.
„НИЕ“: Говорейки за бюджета, как върви изпълнението на обектите от програмата за капиталови разходи – реализира ли се всичко, което планирахте в началото на годината?
Владимир Владимиров:
Реализира се, но с малко по-забавени срокове и темпове от тези, които бяха предвидени в началото – по-бавно вървят нещата още от миналата година, с обявяването на пандемията. За капиталовите разходи, които бяха заложени в бюджета, имаме сключени вече договори за изпълнение – някои са с реално започнати строителни дейности, в други случаи изпълнителите все още не са открили строителна площадка. Може би до края на годината няма да успеем да изпълним всичко, заложено в капиталовата програма и ще трябва да прехвърляме за следващата година пари и, съответно, дейностите, за които тези пари са заложени, да се изпълняват през 2022 г. Ще направим всичко по силите си да се справим до края на годината, но не всичко зависи от общинската администрация.
„НИЕ“: Един от проектите с доста забавяне е за изграждането на спортната зала.
Владимир Владимиров:
Този проект още от началото се забави заради забавяне на проектантите – в края на лятото на миналата година трябваше да бъде готов проектът за спортната зала, след което да се обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строителните дейности. Но това съвпадна с налагането на първите ограничения във връзка с коронавируса. Около Нова година със закъснение проектантите представиха проекта, но той не беше приет, тъй като имаше недостатъци и беше върнат за доработване. Тази година през три месеца се налага да провеждаме избори, което ангажира голяма част от вниманието на администрацията, обърнахме и внимание на други обекти, които трябваше да бъдат реализирани през тази година и проектът за спортната зала продължава „да виси“. След последното заседание на Общинския съвет решихме да се откажем от сегашния проект и да започне изцяло ново проектиране. Една от причините за това е и фактът, че през настоящата година цените на строителните материали се повишиха значително и ако преди една година планираните дейности можеше да бъдат изпълнени в рамките на средствата, с които разполагаме, сега, при тези високи цени на материалите, това е изключено.
„НИЕ“: В бюджета на Общината бяха предвидени средства и за реновиране на дворното пространство на училището и на детската градина в град Кула.
Владимир Владимиров:
Изборът на изпълнител за тези два обекта е приключен. Подписани са договорите и работата започва. За съжаление, не успяхме да изпълним предвидените дейности през летния сезон, когато децата са във ваканция, но тъй като става въпрос за дворните пространства работата няма да попречи на нормалния учебно-възпитателен процес. Надявам се до края на годината строителните дейности да приключат – разбира се, ако метеорологичните условия позволяват да се работи.
Предстои реконструкция и на сградата на закрития през 2015 година дом за деца, лишени от родителски грижи и преустрояването й за два центъра за настаняване от семеен тип. В момента тече изборът на изпълнител – тъй като става въпрос за строителни дейности, които ще се извършват вътре в сградата, работата ще може да продължи и през зимата, така че надявам се да приключим този обект в срок.
„НИЕ“: Как вървят планираните ремонти на уличната мрежа?
Владимир Владимиров:
Ремонтът на улиците се изпълнява – подготвителните работи са свършени, направена е основата на уличните платна, поставени са бордюрите и се изкачва подходящо време, за да започне същинското полагане на асфалт. Нямам притеснения, че предвиденото ще бъде изпълнено – става въпрос за асфалтиране на пет улици в град Кула. Финансирането е със средства и от целевата субсидия за капиталови разходи, която държавата ни отпуска, както и със средства от общински приходи.
„НИЕ“: Предстои повеждането на третите за тази година избори. Каква е обстановката в община Кула, разпалват ли се вече предизборни страсти?
Владимир Владимиров: Все още като че ли цари ваканционното междуизборно време, не са започнали обичайните, за съжаление, остри нападки между различните партии. Не бих казал, че има напрежение. Консултациите за определяне на състава на секционните избирателни комисии в община Кула преминаха спокойно, представителите на политическите сили се споразумяха и не се наложи Районната избирателна комисия да прави служебно разпределение. Предизборната кампания вече започна, но аз се надявам, че всички участници в този вот са си взели поука от предишните избори и сега изборният процес да мине цивилизовано, както трябва да е в държава от Европейския съюз. За всички нас е най-добре изборите да преминат цивилизовано.
Надявах се и предишният парламент да успее да излъчи правителство, а сега още повече държавата ни се нуждае от легитимно работещо правителство, което да се опита да овладее набиращата все по-голяма скорост криза. Защото нещата могат да стигнат до катастрофални последствия. Аз съм от поколение, което преживя редица обрати – градихме социализъм и комунизъм, тъкмо когато си взехме дипломите, в които фигурираше и положен изпит по научен комунизъм и планово стопанство, дойдоха промените и тръгнахме към изграждане на пазарната икономика и трябваше всеки един да успее да се адаптира; преживяхме икономическата криза 96-97 година; преживяхме кризата 2007-08 година. Мисля, че не само на поколението, от което съм аз, но и на целия народ му идва в повече – трябва да се направи всичко възможно държавата ни да не изпада в подобни кризисни ситуации.
„НИЕ“: Кризата, за която говорите, има не само политически и икономически проявления, но и здравни. Каква е епидемичната обстановка в община Кула и какви мерки се прилагат в общинската администрация?
Владимир Владимиров:
По отношение на въведените в общинската администрация мерки, отново има затворен режим на допуск на граждани – само тези, които наистина е необходимо, се пускат в администрацията. Разбра се, гражданите имат достъп до всички услуги през информационния център към Общината. Ежедневната дезинфекция, носенето на маски, проветряването – спазва се всичко, което е разписано като мерки за всяка организация. Почасов режим на работа на служителите за малка община като Кула е неприложим, защото в общинската администрация няма отдел с петима специалисти, които да могат да се сменят, при нас е обратното – един човек отговаря за няколко дейности. А и няма как да кажем на гражданин, който е дошъл в 10 ч. сутринта за някаква услуга, да се върне отново следобед, защото тогава съответният служител ще е на работа.
Епидемичната обстановка в Кула е отражение на обстановката във Видинска област, а и в държавата, за съжаление.
В нашата страна е нисък процентът на ваксинираните хора и е висок процентът на заболелите. Нещата опират до здравна култура, до здравно възпитание и отговорност на хората. В крайна сметка мерките, които са разписани и се препоръчват от медицинските специалисти и от здравните власти, трябва да се спазват. Явно самоконтролът, самодисциплината, отговорността към себе си и към околните в българското население не е на желаното ниво.
„НИЕ“: Като че ли решаването на проблемите в редица сфери на обществения живот всъщност опира до съзнанието на хората.
Владимир Владимиров:
Да. И примерите са много. Община Кула има програма за овладяване на популацията на бездомни кучета. Бяхме сключили договор с лицензирана фирма, която да извършва предвидените по тази програма дейност. Преди дни от фирмата бяха тук и понеже подобна кампания в Кула се осъществява за пръв път, духовете малко се разбуниха. Но мисля, че всичко граждани видяха и разбраха, че заловените кучета – над 30 кучета бяха хванати през трите дни, в които акцията продължи – са обезпаразитени, чипирани, кастрирани и са пуснати отново на мястото, от където са взети. Такива акции ще се извършват периодично, докато в един момент успеем да се справим с популацията, като направим така, че бездомните кучета да не могат да се размножават. Разбира се, другата страна на проблема е хората да не изхвърлят кучета на улицата. Но ще трябва време, докато се промени съзнанието на хората и отношението им към домашните им любимци.
Същото е по отношение на ваксините. Същото е и при разделното изхвърляне на отпадъци – вече Общината е създала необходимите условия, като редом с контейнерите за битови отпадъци сме разположили и такива, предназначени за растителни, както и за строителни отпадъци. Въпреки това продължават да се образуват нерегламентирани сметища. Но и това е въпрос на време и на изграждане на необходимата култура у населението. Тогава ще можем всички да се радваме на чиста природа и подреден и красив град.