Владимир Владимиров, кмет на община Кула: Сега е моментът да бъдем солидарни

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Владимиров, как е организирана работата на общинската администрация след въведеното извънредно положение заради кронавируса?
Владимир Владимиров: В Община Кула има изграден център за посетители, където се предоставят всички услуги на гражданите. Разделени са двата потока – входът за администрацията си остава за администрацията, а другият вход, в който се предоставят услугите на гражданите, е със засилени дезинфекционни мероприятия. Всички служители, които са там имат лични предпазни средства. На входа има човек, който пуска по един посетител в центъра. Другите изчакват навън.
Всичките услуги, които предоставя Общината, продължава да ги предоставя. Няма проблеми, няма прекъсване на работата.
Но няма да скрия, че основно сме ангажирани с извънредното положение и рестриктивните мерки. С каквото можем помагаме. Затруднение срещаме с доставката на лични предпазни средства, дезинфектанти. Ние сме на границата – постоянно се прибират хора, работили в други страни. И понеже не сме много хора, веднага се разнасят слуховете. При сигнали за хора, които са се върнали от чужбина, но не са под карантина, веднага се реагира – и от страна на Общината, и от страна на полицията и на РЗИ. Но в някои случаи се оказва, че прибралите се хора не са били в държави, които са определени като рискови – тоест не е нужно да са под карантина. Има, разбира се, и такива хора, които са се поставили сами под карантина. Тук все пак опираме и до съзнанието на хората.
Вярвам, че повечето хора са съзнателни. Сега е моментът да си помогнем един на друг и да бъдем солидарни, да бъдем по-загрижени – и към себе си, и към ближния.
„НИЕ“: По Ваши наблюдения спазват ли хората в Кула препоръките и въведените мерки?
Владимир Владимиров: Според мен все още възрастните хора някак си не са достатъчно стриктни – не си стоят в къщи. В момента е изгряло слънцето, понапекло е и са излезли навън да си говорят по пейките. Не е желателно, в крайна сметка се каза хиляди пъти да се ограничат ненужните, излишните социални контакти. Хубаво е да си стои в къщи застрашеният контингент, но явно страхът не е толкова голям. Все още има такива, които предпочитат да си вземат кафе от автоматите, да го пият и да си говорят.
„НИЕ“: Въпреки сегашната ситуация, работата не спира – така е и за една община. Предстои да бъде изградена спортна зала в Кула, във връзка с това на заседание на Общинския съвет се гласува обединяването на два имота, но стана ясно, че някои общински съветници не са съгласни с набелязаното място.
Владимир Владимиров: Вече толкова пъти се събирахме по този въпрос. Дори с една доста голяма група хора, които тренират културизъм поне три пъти сме се срещали и те нямат нищо против мястото, което сме определили. В Общинския съвет и в комисиите също е обсъждано поне два или три пъти мястото, където смятаме да правим тази зала. В крайна сметка няма нищо лошо да не бъде там. Аз като кмет не съм се запънал да бъде непременно там, но в крайна сметка твърдя, че това е най-удачното място, защото е близо и до канализационна система, и до водопровод, и за присъединяването към електропреносната мрежа, има трафопост до този имот, който е на главната улица.
И двата терена, които обединихме, са общински. На времето един имот е разделен на два по-малки парцели, за да се свали цената им. Те бяха предложени за продажба, но така или иначе през последните 20 години не бяха продадени, въпреки многократното намаляване на цената. В крайна сметка сградата, която е там – отдавна закрито училище, е на главната улица, руши се. Едното е, че загрозява, другото е , че става вече опасна. Едно училище го правят учениците. Сградата сама по себе си не е училище. Тя е била училище тогава, когато е имало необходимост от нея като такова. В много от селата в общината също има такива сгради, които някога са били училища. Те са общинска собственост, рушат се, стават опасни, хора влизат вътре въпреки предупредителните табели, разкъртват се дограми, крадат се тухли. Така че ние решаваме този проблем, който съществува в Кула, като изграждаме нещо, от което населението се нуждае.
НИЕ: Кога окончателно ще има вече готов технически проект и ще може да се премине към избор на изпълнител за израждането на спортната зала?
Владимир Владимиров: Проектът трябва да бъде готов някъде към 15 април, и тогава вече ще се остойностят дейностите. След това вече ще може да се пусне обществена поръчка за самия строеж.
НИЕ: Тази година отново предстои асфалтиране на улици в общината.
Владимир Владимиров: Да. На първо място ще бъде извършена рехабилитация на улици в град Кула в рамките на проект по Програмата за развитие на селските райони, който миналата година беше одобрен. Най-дългата улица, която е включена за асфалтиране, е ул. “Васил Левски”, обхванати са и пресечки към нея, както и още две други улици в града. Преди няколко дни подписахме договора за безвъзмездно финансиране. Предстои откриването на строителната площадка и да се започнат реалните действие по осъществяването на ремонта, който е на стойност някъде около 850 хил. лв.
Отделно, в капиталовите разходи също има предвидени улици за асфалтиране.
НИЕ: В капиталовите разходи бяха отделени пари и за ремонт на покрива на училището в Кула?
Владимир Владимиров: Има отделени пари. Това ще се изпълни по-нататък. Най-вероятно през лятната ваканция, когато няма ученици в училището.
Друго, което мога да кажа е, че преди два дни получих от Министерство на околната среда и водите уведомление, че е одобрен проектът ни за рекултивация на депото за твърди отпадъци, което съществуваше в Кула, на което от четири години не се извозват отпадъци, тоест то е закрито. Поради извънредното положение, което е обявено в страната, договорът ще бъде подписан на следващ етап. Така или иначе имам уверението, че проектът е одобрен.
НИЕ: Преди време обявихте, че подемате една кампания за насърчаване на хората за разделно събиране на растителните отпадъци.
Владимир Владимиров: В момента тече поръчка за избор на доставчик на кофите, които ще са специално за този вид отпадъци. Чакаме офертите. Работим по създаване на условия за разделно събиране на растителните отпадъци, но просто процедурата е такава. Не става бързо, но предполагам до началото на май да бъдат доставени новите кофи. Ще се постараем да научим хората да ги използват по предназначение.
Разговора води ТЕОДОРА Макавеева