Временни противоепидемични мерки на територията на област Видин

Сподели: 

Със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) д-р Венцислав Владински от 28.07.2022 г. до 26.08.2022 г. на територията на област Видин се въвеждат временни противоепидемични мерки. Те включват поставяне на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Носенето на маски не е задължително за деца до 6-годишна възраст.
Спазване на физическа дистанция от 1,5 м на открити обществени места, на които има струпване на хора е друга от разписаните мерки в заповедта на директора на РЗИ – Видин. Във всички обекти с обществено предназначение – търговски или други обекти, където се предоставят услуги на гражданите, също трябва да бъде създадена съответната организация за спазване на дистанция от най-малко 1,5 м, като това важи както за помещенията, така и за прилежащите към тях площи на открито.
Всички работодатели трябва да създадат необходимата организация за редовно проветряване и дезинфекция на работните места. При възможност работодателите следва да създадат възможност за работа в дистанционна форма, както и да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.
Разписаните в заповедта мерки включват още провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести. Такъв филтър трябва да бъде създаден и в социалните услуги от резидентен тип.