Връчиха трудови договори на още 30 души в рамките на проект „Грижа в дома в Община Видин“

Сподели: 

Събитието се проведе в залата на Общинския съвет и бе открито от Борислава Борисова, заместник-кмет на Община Видин и ръководител на проекта. „За мен е удоволствие, че днес сме се събрали по този хубав повод – да връчим 30 трудови договора по проект „Грижа в дома“ – каза тя. Борисова припомни, че административният договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по проекта е подписан на 20.02.2023 г. Общата стойност на първоначално отпуснатите финансови средства е в размер на 1 608 381.46 лв., а проектните дейности са за период от 13 месеца. „Впоследствие получихме допълнително разпореждане от Управляващия орган и проектът се удължи с още 3 месеца и очакваме да приключи към средата на годината. Това е добра новина както за Община Видин, така и за потребителите, които се възползват от услугата. До момента бяха назначени 60 домашни помощника, медицински специалисти, психолози и други служители, които предоставяха почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Бяха осигурени и необходимите обучения и супервизия на първоначално назначените домашни помощници. Тъй като установихме, че имаме останали финансови средства, попитахме Управляващия орган и той ни разреши да направим още назначения, за да можем да разширим обсега на потребителите. До този момент по проекта беше осигурена грижа на над 370 потребители. Сега с подписването на новите трудови договори с домашните помощници броят им ще се увеличи“ – обясни заместник-кметът.

Домашните помощници ще обгрижват 5-6 потребителя ежемесечно и ще извършват следните дейности:

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата;

- Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

- Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с психолог, диетолог и други специалисти при необходимост.

В заключение Борислава Борисова заяви: „Проектът „Грижа в дома“ е поредното доказателство за активната социална политика, която Община Видин продължава да води и за усилията й все повече нуждаещи се жители от всички населени места да имат достъп до социални услуги и да им бъде оказвана нужната подкрепа. Радвам се, че Общината, още в началото на годината, създава възможност за трудова заетост на 30 души, макар и за 5 месеца“. След това тя връчи трудовите договори на всички новоназначени.

Основната цел на проект „Грижа в дома в Община Видин" е осигуряването на подкрепа в домашна среда за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. По този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението.

Проектът се реализира по процедура „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.