Във Видинско институциите са готови за зимата

Сподели: 

В област Видин има готовност за посрещане на зимата. Това е станало ясно на проведеното вчера (1 ноември) заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и взаимодействие с националния и с общинските щабове, председателствано от областния управител Шишман Чаушев, се проведе редовно заседание на. Целта на срещата е била докладване и обсъждане на готовността за работа на фирмите, организациите и учрежденията през предстоящия зимен сезон, съобщиха от Областната управа. Представители на териториални звена на централната изпълнителна власт и общините са докладвали за предприетите до момента и предстоящите дейности във връзка с подсигуряване на зимен сезон 2021/2022.    
От Областно пътно управление – Видин са информирали, че е изготвен и съгласуван Планът за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа в областта. Институцията ще възлага за поддържане и текущ ремонт 600,00 км републиканска пътна мрежа, която следва да се поддържа в съответните степени и нива, определени в Плана. Предстои сформиране на Оперативен щаб, който през зимния период е постоянно действащ. Относно техническата обезпеченост на фирмата за изпълнение на договорените задължения по снегопочистване и обработка на настилките срещу зимната хлъзгавост на пътищата, през сезон 2021/2022 г. на територията на област Видин ще бъдат на разположение общо 72 машини. За предвидените дейности ще са необходими 13 000 тона пясък, 3300 тона техническа сол и 30 тона сухо вещество калциев двухлорид.
Представителят на Електроенергийния системен оператор – Мрежови експлоатационен подрайон – Видин е докладвал, че са извършени всички дейности по профилактика и поддържане на преносната мрежа и съоръженията в обектите на цялата територия, обслужвана от подрайона. Информацията, представена от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, показва, че се изпълнява в определения обем и срок одобрената план-програма по поддържане на електросъоръженията, собственост на дружеството, което е  предпоставка за осигуряване на нормално електроснабдяване на потребителите през есенно-зимния сезон.
Представител на РЗИ-Видин е докладвал за готовността на институцията, лечебните и здравните заведения в областта за работа в усложнена зимна обстановка. Станало е ясно, че са изготвени и изпратени указания за подготовката на лечебните и здравните заведения на територията на област Видин за работа при усложнена зимна обстановка. РЗИ – Видин е в постоянна връзка с Министерството на здравеопазването, здравните заведения в областта и членовете на Щаба, което гарантира бързата обмяна на актуална информация и оказване на незабавна помощ и съдействие при необходимост.
Директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” е съобщил, че е извършена подготовка на пожарната и спасителната техника за работа при есенно-зимни условия. Трите пожарни служби в областта разполагат с по два автомобила с висока проходимост, а в РСПБЗН – Видин се осигурява дежурство и с една верижна машина МТЛБ. Освен това Дирекцията разполага с 2 броя МПС тип „UTB“ и 1 брой „ATV“, както и с два микробуса с повишена проходимост за извозване на хора и доставяне на стоки от първа необходимост.
Направени са обходи на всички външни и вътрешни водопроводни мрежи, регистрираните и новооткрити аварии и течове се отстраняват своевременно. Работи се по осигуряване на всички съоръжения против замръзване, се посочва в доклада на „ВиК” – Видин. До края на месец ноември се очаква получаване и подмяна на помпени агрегати на ПС „Вила пчела“ и ПС „Майор Узуново“. Провежда се есенна дезинфекция по график на територията, обслужвана от дружеството като ВиК оператор. Затворени са вентилационните отвори на трафопостовете. Продължава възстановяването на уличните настилки при отстраняването на аварии. Тази дейност ще продължи в зависимост от метеорологичните условия.
От доклада на началника на Регионалното управление на образованието Видин е станало ясно, че всички училища  и детски градини в област Видин са готови за работа при зимни условия.
На провелото се заседание са присъствали и представители на общините от областта, които са докладвали за предприетите мерки за защитата при бедствия при усложнена зимна обстановка. Повечето общини в областта имат сключени действащи договори за извършване на зимното поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа. Изключение правят общините, които използват налична собствена техника. Представители на местната власт са информирали за непочистени от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД клони в близост до електропреносната мрежа, което при усложнена зимна обстановка би довело до прекъсване на електрозахранването.