Във Видин и управляващи, и опозиция са против поскъпването на водата

Сподели: 

Моментът не е подходящ да се въвеждат по-високи цени на водата – около това мнение се обединиха и управляващи, и опозиция във Видин. Темата бе дискутирана във връзка с включеното в дневния ред на днешното заседание на Общински съвет – Видин предложение за определяне на представител на Община Видин, който да участва на предстоящото извънредно заседание на Асоциацията по ВиК. То е насрочено за 4 юли с една единствена точка в дневния ред – съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД за регулаторен период 2022 – 2026 година.
Фактът, че в този бизнес план се предвижда значително увеличение на цената на ВиК услугите за потребителите в област Видин доведе до необичайната ситуация съветници и от управляващото мнозинство, и от опозицията да застанат от едната страна на барикадата.
Първоначално внесения за разглеждане материал предвиждаше общинските съветници да упълномощят представителя на Община Видин да гласува „за“ съгласуването на бизнес плана. Именно това породи недоволството сред по-голямата част от членовете на местния парламент. Юлиян Петров от групата на БСП например предложи текстът да бъде изменен, като представителят на Общината бъде задължен да гласува с „против“.
Съветниците от ГЕРБ пък направо обявиха, че ще гласуват против приемането на цялото предложение. „Успешното“ управление на това правителство, което приключи преди няколко дни, доведе нещата до това, че състоянието на държавата и на възможностите на хората се намалиха наполовина. Ситуацията е много тежка в момента наистина. Държавата трябва не само да обещава разни компенсации за ел. енергия…, компенсации за високите цени на горивата и нищо от това да не се случва. Смятаме, че в момента много тежко ще бъде, още повече за региона в който живеем, да се увеличи и цената на питейната вода. Затова решението на нашата група е да гласуваме „против“, обяви председателят на група на ГЕРБ Валери Василев.
Сходна позиция изрази и общинският съветник от групата на БСП Любомир Георгиев, който напомни, че преди няколко дни на нарочна пресконференция общинските съветници социалисти се обявиха категорично против предлаганото рязко поскъпване на цените на ВиК услугите. „В този момент, когато горивата достигнаха 3,50, очакваме и към 4-5 лева да стигнат, когато данъци, такси се вдигат, когато инфлацията достига 15-20 процента, ние да вдигнем и цените на водата – това вече е неморално. Така че ще бъдем „против“ тази точка“, каза общинският съветник.
В крайна сметка при последвалото гласуване внесеното предложение подкрепиха четирима общински съветници, а двадесет и един – гласуваха „против“ него. Така Община Видин няма да изпрати свой представител на заседанието на Асоциацията по ВиК.
В края на миналата година Асоциацията по ВиК веднъж вече обсъжда бизнес плана на видинското водоснабдително дружество за периода до 2026 година. Тогава той отново не бе съгласуван, след като против него гласуваха общините Видин, Белоградчик и Чупрене. Изглежда, че бизнес планът и този път няма да получи одобрение, просто защото няма да има кворум за провеждане на заседанието. Това се дължи на разпределението на гласовете – според правилника за дейността на асоциациите по ВиК, когато в съответната асоциация участват държавата и повече от една община, какъвто е случаят с област Видин, държавата има 35 на сто от гласовете, а общините разпределят помежду си останалите 65 на сто от гласовете, пропорционално на броя на населението им. Така най-много гласове в Асоциацията по ВиК в област Видин има Община Видин, която държи 40%. А пак според правилника, заседания се провеждат, ако на тях присъстват представителите на държавата и общините, които притежават не по-малко от три четвърти от всички гласове в общото събрание, тоест минимум 75% – условие, което без присъствието на Община Видин математически няма как да бъде изпълнено.
НИЕ