Във Видин млади хора се включиха в обучение „Първа работа“

Сподели: 

Млади хора от област Видин, на които им предстои да завършват своето обучение и да търсят своята първа работа, се включиха в обучение, имащо за цел да им помогне да направят по-лесно прехода от обучение към заетост. Това стана благодарение на организираното от Сдружение „Активно общество“ обучение на тема „Първа работа“. Обучението ръководи Димитър Стоянов, който е дългогодишен доброволец към Сдружението, както и ръководител през 2018 година на Младежка банка – Видин.  
В рамките на програмата младите хора научиха от къде могат да намерят информация за свободните работни места. Какво е автобиография и как се пише мотивационно писмо – тези въпроси също получиха своите отговори. Участниците научиха за какво е важно да внимават по време на интервю. Отделено беше и време за практически занимания – младите хора писаха мотивационни писма и разиграха реална ситуация на интервю пред работодател.
Председателят на Сдружение „Активно общество“ Радослав Георгиев каза за вестник „НИЕ“, че обучението „Първа работа“ е продължение на дейностите по проект „Активни мерки за заетост в региона на гранично сътрудничество Дробета Турну Северин – Видин“, който Сдружението изпълнява по Програмата Interreg V-A Румъния-България, с водещ партньор Община Вънжу Маре, Румъния. Именно в рамките на проекта е създаден и Ресурсният център за заетост във Видин, където се проведе и обучението. „Една от основните цели на проекта бе да се развие капацитетът за заетост на безработните и неактивните лица от региона Дробета Турну Северин – Видин. Ние продължаваме да работим за това. Използвам случая, за да поканя както младите хора, търсещи работа, така и трайно безработните жители на областта, да посетят нашият Регионален център за заетост, където експерти от екипа на Сдружение „Активно общество“ ще им помогнат с информации и консултации“, заяви председателят на Сдружение „Активно общество“ Радослав Георгиев.