Във Видин над 250 безработни ще бъдат включени в обучения за професионална квалификация или ключова компетентност

Сподели: 

253-ма безработни във Видин ще имат възможността да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност по четири проекта на социални партньори – Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), КНСБ и КТ „Подкрепа“.
Проектите са по Националния план за действие по заетостта за 2024 година. Безработните ще могат да избират от обучения по девет професии – снабдител, търговски представител, сътрудник в малък и среден бизнес, строител, помощник в строителството, социални услуги, болногледач, работник горското стопанство и помощник пътен строител. Желаещите да се включат в някое от обученията трябва да подадат заявление в Дирекция „Боро по труда“ – Видин. 

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица и да попадат в една от следните групи: безработни лица с регистрация в ДБТ над 6 месеца /БТПП; КТ ”Подкрепа“; „КНСБ”; БСК/; безработни младежи до 29 г. вкл., които не работят и не учат /БТПП; КТ ”Подкрепа”; БСК/; безработни младежи до 29 г. без трудов стаж по придобитата специалност/ КНСБ; БТПП; КТ ”Подкрепа“; БСК/; продължително безработни лица /БСК; БТПП/; безработни лица над 55-годишна възраст /КНСБ; КТ ”Подкрепа”; БТПП; БСК/; безработни с основно и по-ниско образование /КНСБ; БТПП; КТ ”Подкрепа“; БСК/; безработни без професионална квалификация /БТПП; КТ ”Подкрепа”; КНСБ; ССИ/; неактивни и обезкуражени лица /БТПП; КНСБ/; безработни лица ползващи се от временна закрила по ЗУБ /БТПП; БСК; КТ ”Подкрепа”/; безработни лица с трайни увреждания /КТ ”Подкрепа”; БТПП; ССИ/.

Дневният размер на стипендията на хората, които присъствено участват в обучение, е 15 лв. Ще се възстановяват и транспортните разходи за обществен транспорт до центъра на обучение.

От Агенцията по заетостта съобщиха, че при реализацията на проектите на социалните партньори ще се прилага комплексен подход. Ще бъдат предоставяни специализирани услуги за консултиране и мотивиране на безработните лица за активно включване в предвидените обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, търсени на пазара на труда. Голяма част от успешно завършилите професионално обучение ще бъдат наети за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите.