Във Видин отчетоха резултатите по проект за социално включване

Сподели: 

Заключителната пресконференция по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в Община Видин“ се проведе в Общностен център, град Видин. Събитието бе открито от Цветомира Илиева, временно изпълняваща длъжността кмет на Община Видин. Тя подчерта, че направеното по проекта показва, че ползата от него е безспорна и той отваря една нова врата, защото той ще продължи под малко по-друга форма. Илиева даде думата на Росица Димитрова, ръководител на Общностен център, гр. Видин, който предоставя услугите по проекта.
Димитрова припомни, че проектът е стартирал на 1.07.2016 г., а целевите групи са деца в риск (0-7 години). Тя представи подробно конкретните резултати, постигнати по различните дейности в процеса на работа в продължение на 7 години. Една от тях е „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, като целта е успешната интеграция на тези деца в 1 клас в масовите училища. В тази връзка са изготвени индивидуални програми за всяко едно дете и от услугата се възползват 22 деца с увреждания.
Друга дейност е „Формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа“, насочена към бъдещи родители или такива на деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 7 години. По нея са ангажирани специалисти-консултанти и в резултат на тяхната работа са проведени ежемесечни индивидуални и групови консултации, от които са се възползвали 398 потребители.
В рамките на дейност „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ са проведени прегледи и диагностика на психомоторното развитие на децата, консултации и здравно обучение на родителите, които имат такава необходимост, като са обхванати 958 деца.
По дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ са организирани са летни групи/училища с цел оказване на подкрепа на децата, на които им предстои постъпване в първи клас. Проведени са и еднодневни екскурзии до исторически забележителности в град Видин.
„В резултат на екипната работа през тези 7 години се създадоха условия за подкрепа към родителите на деца в ранна възраст за сигурна грижа в семейна среда, повишаване и подобряване на условията за социално включване на децата от изолирани общности чрез създаване на достъп до услуги за деца и семейства, подобряване на взаимодействието между здравната, образователната и социалната среда“ – каза в заключение Росица Димитрова и благодари на ръководния състав и Управляващия орган за подкрепата, както и на колегите от екипа по проекта за добре свършената работа.