Във Видин проведоха работна среща за изясняване собствеността на паметници на културата

Сред обсъдените обекти са "Телеграф капия", "Венецианския склад", "Еничар капия", "Пазар капия"
Сподели: 

Областният управител на Видин Иво Атанасов е провел работна среща във връзка с изясняване собствеността на паметници на културата, съпбщиха от пресцентъра на областната управа. В заседанието са взели участие заместник-областният управител Ани Арутюнян, главният юрист консулт в Дирекция „Управление на собствеността“ Надя Димова, директорът на Дирекция „Управление на собствеността“ в Министерството на културата Нуршен Малкоч, кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков, секретарят на местната управа Емилиян Енчев, директорът на видинската служба на „Агенцията по геодезия, картография и кадастър“ инж. Владимир Гергов, както и представители и собственици на два от имотите. 
Темата на експертната среща е била изяснаване на собствеността и актуализиране на държавните актове на „Венециански склад“ и „Телеграф Капия“. Присъстващите са обсъдили конкретни мерки и действия, които институциите да предпиремат, за да се премени обликът на историческото наследство на видинчани. Изяснени са факти и обстоятелства за някои от паметниците на културата с национално значение, сред които Крепостни стени на турско кале - от „Баба Вида“ до „Флорентин капия“. По предложение на Областна администрация - Видин е разгледан и казусът с крепостните порти „Еничар капия“ и „Пазар капия“. 
Венецианският склад във Видин разполага с неактуализиран акт за държавна собственост, според който паметникът на културата е със статут публична държавна собственост. Поземленият имот е общинска собственост, а част от обекта - на частно лице. За културната ценност ще се предприемат стъпки по актуализиране на акта, съгласно Казастралната карта на града. Областният управител Иво Атанасов се е ангажирал да ускори процеса по актуване.  
Емблематичният за Видин паметник на културата „Телеграф капия“ от години е в непривлекателен вид, като състоянието му продължава да се влошава. Констатирано е, че следва да се предприемат действия за актуализация на акта на публична държавна собственост, който е от 2004 г. и не е в съответствие с Кадастралната карта на града. За целта ще бъде предприето заснемане на сградата и отразяване в кадастара. 
Представителите на Министерството на културата са поставили въпроса относно стопанисването на Музей „Кръстата казарма“ във Видин, който се управлява от Регионалният исторически музей и следва да бъде предоставен в управление на Община Видин с Решение на Министерски съвет.
Присъстващите са се обединили около предложението да се изясни статутът на „Еничар капия“ и да се вземат мерки по актуализиране акта на собственост на „Пазар капия“. 
Експертната среща е преминала в конструктивен диалог, като са разписани дейности с конкретни срокове, които институциите следва да предприемат по отстраняване на нередностите по цялостната документация на паметниците, които ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на Общински съвет – Видин, насрочено за 11.09.2023 г., допълниха от областната управа. 
Кметът на Видин д-р Ценков е поел ангажимент да внесе предложение за приемане на решение посочените обекти да бъдат предоставени на Общината за управление.